Universitetslektor/Universitetsadjunkt i svenska språket

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för humaniora

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för humaniora vid Mittuniversitetet är en flerämnesavdelning med för närvarande sex ämnen: engelska, historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, svenska språket och svenska som andraspråk. Historia och engelska är forskarutbildningsämnen medan övriga ämnen har examensrätt på avancerad nivå utom det nyinrättade ämnet Svenska som andraspråk.

Arbetsuppgifter: Tjänsten innehåller i huvudsak undervisning på kurser i Svenska språket ingående i programmen Grundlärare F-3 och Grundlärare 4-6. Förtrogenhet i att undervisa med stöd i webbaserade lärplattformar är en fördel. Mittuniversitetet använder Moodle som lärplattform.

Behörighet och bedömningsgrund: Den sökande skall vara behörig för att anställas som universitetslektor eller universitetsadjunkt enligt Högskoleförordningen 4kap, §4. Behörig för vikariatet är den som har lärarutbildning i svenska språket och erfarenhet av undervisning i ungdomsskolan och/eller undervisning på högskolenivå. Erfarenhet av undervisning i akademiskt skrivande och textanalys är meriterande. Eftersom undervisningsuppdraget innebär undervisning på distanskurser är erfarenhet av distansundervisning också meriterande. Erfarenhet av arbete med lärarutbildning och lärarfortbildning liksom forsknings- och utbildningsinsatser med inriktning mot ämnesdidaktik är meriterande.

 

Handläggning:. Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning 171030-180119, deltid 55 %.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Tomas Berglund, tfn. 010-142 8165, ämnesstudierektor, Helena Andersson tfn. 010-142 82 60 eller ämnesföreträdare Ann-Catrine Edlund tfn 010-142 81 89

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering samt en fullständig publikationslista.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2017-09-21.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning 3-6 månader
 • Anställningens omfattning
  Deltid
 • Tillträde
  2017-10-30
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas.
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  55 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/1603
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-08-31
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet