Universitetslektor/Universitetsadjunkt i omvårdnad

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för omvårdnad

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för omvårdnad finns på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inbegriper utbildning och forskning inom området omvårdnad.

Utbildningen på grundnivå omfattar sjuksköterskeprogrammet. Avdelningen har en forskarutbildningsmiljö, där omvårdnad inrättats som forskarutbildningsämne.

Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av undervisning inom ämnet omvårdnad med bland annat inriktning mot sexuell och reproduktiv hälsa. Vidare ingår kursansvar och kursutveckling samt handledning och examination av studenters vetenskapliga arbete på C- och D-nivå.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 poäng eller motsvarande inom det ämnesområde anställningen avser, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt samt visad pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd.

Pedagogisk kompetens och erfarenhet från undervisning i kvantitativ metod är betydelsefull för anställningen.

Anställning och tillträde Deltid 50%, 2017-09-01 – 2018-01-22.

Anställningsort Sundsvall

Lön Individuell lönesättning tillämpas.

För mer information om tjänsten/upplysningar Eva Dannetun, avdelningschef, tfn 010-142 85 43.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering samt en fullständig publikationslista.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2017-07-31.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!

 
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning 3-6 månader
 • Anställningens omfattning
  Deltid
 • Tillträde
  2017-09-01
 • Löneform
  Individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  50%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/1225
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-06-09
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet