Universitetslektor i matematik(2)

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom området.

Arbetsuppgifter

Undervisa på campus- och internetbaserade kurser inom utbildning på grundnivå.

Ansvara för samt undervisa på basåret/behörighetsgivande utbildning.

Delta i utvecklingen av ämnet och dess interaktion med universitetets tekniska ämnen samt med lärarutbildningen.

Delta i avdelningens och universitetets interna arbete.

Ansvara för seminarieverksamhet.

Medverka i utbildning på forskarutbildningsnivå.

Aktivt arbeta för finansiering och, om medel beviljas, utföra forskning och egen kompetensutveckling inom området diskret matematik samt publicera forskningsresultaten i internationella tidskrifter. 

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn tagen till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ägnas åt prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt ovan.

Förutom kraven ovan från högskoleförordningen kräver befattningen

Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Väl dokumenterad förmåga att undervisa på inledande universitetsnivå samt inom behörighetsgivande nivå.

Bedömningsgrunder   För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:   Pedagogisk skicklighet:

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom grundutbildningen och behörighetsgivande utbildning.
 • Dokumenterade resultat av pedagogiska insatser, till exempel utvärderingar.
 • Genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 7,5 högskolepoäng.

Övriga bedömningsgrunder (i prioritetsordning):

Förmåga att undervisa på svenska. Samarbetsförmåga, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för tjänsten. Erfarenhet av undervisning inom lärarutbildning, särskilt i matematikdidaktik. Dokumenterade vetenskapliga arbeten inom forskningsområdet diskret matematik. Genomgått en forskningsledarutbildning. Dokumenterad förmåga att planera, finansiera, genomföra och leda forskning samt att informera om denna. Genomgått handledarutbildning.

Anställning och omfattning: Heltid. Visstidsanställning tom 31 december 2017. Tillträde 15 maj 2017 eller enligt överenskommelse.

Stationeringsort Campus Sundsvall.

Lön Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar
Mer information om anställningen lämnas av avdelningschef Kerstin Gustafsson, tel. 010-142 78 09, 070-444 29 09, kerstin.gustafsson@miun.se.
Eller studierektor Sam Lodin, tel. 010-142 88 88, 073-062 88 88, sam.lodin@miun.se.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.
Ansökan i sin helhet tillsammans med publikationer skickas i tre identiska uppsättningar till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall alternativt till registrator@miun.se. Ange referensnummer Dnr MIUN 2017/780. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 2017-04-26.

Välkommen med din ansökan!

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  15 maj, eller enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/780
 • Kontakt
  Kerstin Gustafsson Avdelningschef, 010-142 78 09Sam Lodin Studierektor, 010-142 88 88
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-04-05
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet