Universitetslektor i litteraturvetenskap, vikariat

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för humaniora

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för humaniora finns på Campus Sundsvall. Verksamheten bedriver forskning och erbjuder över 70 olika kurser inom historia, litteraturvetenskap, engelska, spanska, svenska språket och religionsvetenskap.

Avdelningen för humaniora är en flervetenskaplig avdelning. Kursutbudet i litteraturvetenskap består av fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå, ett ettårigt magisterprogram och kurser inom lärarutbildningsprogrammen.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår främst undervisning i barn- och ungdomslitteratur inom lärarutbildningen, samt eventuellt också handledning av examensarbeten och av skrivuppgifter inom kreativt skrivande. Undervisningen bedrivs dels i form av koncentrerade samlingar på campus under vissa av terminens veckor, dels i form av handledning inom nätbaserad distansundervisning.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som vikarierande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i litteraturvetenskap och som kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom området. Då arbetsuppgifterna i huvudsak ligger inom lärarutbildningsprogrammet är ämnesdidaktisk kompetens meriterande.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställningsform: Tidsbegränsad, gäller fr.o.m 2017-02-15 t.o.m 2017-06-15.

Anställningens omfattning: 50 %

Anställningsort: Sundsvall

Upplysningar: Ytterligare information i ärendet lämnas av ämnesföreträdare Anders Johansson, tfn 010-142 83 26, anders.johansson@miun.se, studierektor Peter Degerman, tfn 010-14281 76, peter.degerman@miun.se samt avdelningschef Tomas Berglund, tfn 010-142 81 65, tomas.berglund@miun.se.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över pedagogisk meritering samt en fullständig publikationslista. Möjlighet till komplettering av ansökan finns inte efter ansökningstidens utgång. Dessa handlingar skickas i tre identiska uppsättningar till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall eller registrator@miun.se Ange referensnummer MIUN 2016/2449. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 20 januari, 2017.

Välkommen med din ansökan!

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning 3-6 månader
 • Anställningens omfattning
  Deltid
 • Tillträde
  20170215
 • Löneform
  Månadslön
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  50 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/2449
 • Kontakt
  avdelningschef Tomas Berglund, 010-142 81 65ämnesföreträdare Anders Johansson, 010-142 83 26
 • Facklig företrädare
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
 • Publicerat
  2016-12-29
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet