Universitetslektor i historia med inriktning mot ämnesdidaktik

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för humaniora

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för humaniora vid Mittuniversitetet är en flerämnesavdelning med för närvarande sex ämnen: engelska, historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, svenska språket och svenska som andraspråk. Historia och engelska är forskarutbildningsämnen medan övriga ämnen har examensrätt på avancerad nivå utom det nyinrättade ämnet Svenska som andraspråk.

Avdelningen för humaniora vid Mittuniversitetet är en flerämnesavdelning med för närvarande 6 ämnen, historia, religionsvetenskap, litteraturvetenskap, svenska språket, svenska som andraspråk och engelska. Historia och engelska är forskarutbildningsämnen medan övriga ämnen har examensrätt på avancerad nivå utom det nyinrättade ämnet Svenska som andraspråk. Historia är en relativt stor ämnesmiljö med 12 tillsvidareanställda varav 4 är professorer. Ämnet har idag 4 finansierade doktorander. Därtill kommer visstidsanställda i varierande grad utifrån behov. 

Arbetsuppgifter: Anställningen innehåller i huvudsak undervisning i historia och historiedidaktik på grund- och avancerad nivå i Historia, vilket inbegriper kurser på ämneslärarprogrammet, grundlärarprogrammen och fortbildningskurser. Flera av kurserna ges med distributionsform IT-distans, varför förtrogenhet med webbaserade lärplattformar är en fördel. Mittuniversitetet använder Moodle som lärplattform.

I anställningen ingår under de två första åren forskning motsvarande 50% av heltid. Forskningsinriktningen skall vara ämnesdidaktisk, praktiknära och inriktad mot skola. Inom ramen för forskningsuppdraget ligger också att medverka i uppbyggandet av en humanistisk ämnesdidaktisk miljö.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, (miun.se/anstallningsordning, miun.se/huv/handlaggningsordningar).

Särskild vikt ligger på ämnesdidaktisk kompetens. Erfarenhet av arbete med lärarutbildning och lärarfortbildning liksom forsknings- och utbildningsinsatser med inriktning mot ämnesdidaktik är meriterande. Stor vikt vid bedömningen läggs också vid den forsknings- eller projektplan som bifogas ansökan. Forskning eller projektplanen ska vara inriktad mot praktiknära ämnesdidaktisk skolforskning.

Anställning: Heltid och tillsvidare.  

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Tomas Berglund, tfn.010 142 8165, ämnesstudierektor, Erik Nydahl tfn.010 142 81 69eller ämnesföreträdare Magnus Perlestam tfn 010-142 82 56.

Fackliga företrädare: Ummis Jonsson, SACO, tfn 010-142 88 09 och Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST/TCO, tfn 010-142 79 14.

Handläggning:. Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2017-09-15

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/1085
 • Publicerat
  2017-07-03
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet