Universitetslektor i hälsovetenskap

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap. .

Arbetsuppgifter:
Undervisning i Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet

Arbete, hälsa och rehabilitering - en introduktion: Att introducera studenter i grundläggande kunskaper kring att studera vid universitet samt undervisa om det Svenska välfärdssystemets framväxt. Vidare att introducera studenter i de webbaserade utbildnings- och kommunikationssystemen Moodle och Adobeconnect.

Rehabiliteringsmetoder i Arbetslivet II: Undervisning i ämnen om funktionshinder och arbetslivsinriktade rehabiliteringsmodeller för personer som står långt från arbetsmarknaden, ex ”Supported Employment IPS” och ”Strength model Case Management”.

Behörighet: Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom det hälsovetenskapliga området eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning,(miun.se/anstallningsordning, miun.se/huv/handlaggningsordningar).

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Pedagogisk kompetens och erfarenhet av IT- distansundervisning är betydelsefullt och meriterande för anställningen. Det är också meriterande att den sökande har erfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Anställningen är på deltid 25% under perioden 20170801 – 20180131.

Anställningsort: Östersund eller Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Sture Espwall, 010-142 79 93 och studierektor Björn Jakobsson, 010-142 83 49

Ansökan: Välkommen med din ansökan senast 2017-07-12 - ansök här.   

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning 3-6 månader
 • Anställningens omfattning
  Deltid
 • Tillträde
  2017-08-01
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas.
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  25 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/1343
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-06-27
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet