Universitetslektor i folkhälsovetenskap

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består av undervisning på grund- och avancerad nivå inom ämnet folkhälsovetenskap. Vidare ingår kursansvar och kursutveckling samt handledning och examination av studenters vetenskapliga arbete på båda nivåerna. Kurserna på grund- och avancerad nivå ges som IT-distansutbildning, vilket innebär webbaserad kommunikation på en lärplattform.

Behörighet: Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom det hälsovetenskapliga området eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, miun.se/anstallningsordning, miun.se/huv/handlaggningsordningar .

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Pedagogisk kompetens och erfarenhet av IT- distansundervisning är betydelsefullt och meriterande för anställningen. Det är också meriterande att den sökande har erfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Anställning och tillträde: Heltid, tidsbegränsat 2017-08-01 – 2018-01-31.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

För mer information om tjänsten/upplysningar: Sture Espwall, avdelningschef, tfn 010 – 142 79 93, eller ämnesföreträdare, Katja Gillander Gådin,, tfn 010 – 142 85 41.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som den sökande önskar åberopa. Även en redogörelse för tidigare verksamhet som är av betydelse för anställningen bifogas. Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång. Dessa handlingar skickas i tre identiska uppsättningar till Registrator, Mittuniversitet, 851 70 Sundsvall alternativt registrator@miun.se. Ange ref.nr. MIUN 2017/672 Ansökan skall vara Mittuniversitet tillhanda senast 2017-05-10.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning 3-6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  170801
 • Löneform
  Månadslön.
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100 %
 • Ort
  Sundsvall eller Östersund
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/672
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-03-22
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet