Universitetslektor i engelska, vikariat(2)

Spara favorit

Avdelningen för humaniora

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för humaniora finns på Campus Sundsvall. Verksamheten bedriver forskning och erbjuder över 70 olika kurser inom historia, litteraturvetenskap, engelska, spanska, svenska språket och religionsvetenskap.

Mittuniversitetet söker
Till avdelningen för humaniora vid Campus Sundsvall
Universitetslektor i engelska, vikariat Ref nr MIUN 2016/2207 

Ämnet engelska har examensrätt upp till och med utbildning på forskarnivå. Kursutbudet består av fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå, ett ettårigt magisterprogram, kurser inom olika lärarutbildningsprogram samt kurser på forskarnivå.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår främst campus-undervisning med inriktning mot det lingvistiska området såväl som i kurser inom lärarutbildningens olika program.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som vikarierande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i engelsk språkvetenskap, som kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet samt som har goda kunskaper i svenska. Då arbetsuppgifterna inkluderar undervisning inom lärarutbildningsprogram är ämnesdidaktisk kompetens meriterande, särskilt för de lägre åldrarna. I arbetsuppgifterna ingår campus-undervisning på grundnivå. Dessutom ges en del av våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i form av nätbaserade distanskurser varför erfarenhet av nätbaserat lärande också är meriterande.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställningsform: Tidsbegränsad och gäller fr.o.m 2017-01-01 t.o.m 2017-06-30

Anställningens omfattning: 50 %

Anställningsort: Sundsvall

Upplysningar: Ytterligare information i ärendet lämnas av ämnesföreträdare Terry Walker, tfn +46 (0)76-232 52 16, terry.walker@miun.se, studierektor Martin Shaw, tfn +46 (0)72-506 58 33, martin.shaw@miun.se samt avdelningschef Tomas Berglund, tfn +46 (0)10-142 81 65, tomas.berglund@miun.se.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över pedagogisk meritering samt en fullständig publikationslista. Möjlighet till komplettering av ansökan finns inte efter ansökningstidens utgång. Dessa handlingar skickas i tre identiska uppsättningar till eller Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall eller registrator@miun.se Ange referensnummer MIUN 2016/2207. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 15 december, 2016.

Välkommen med din ansökan!

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning 3-6 månader
 • Anställningens omfattning
  Deltid
 • Tillträde
  2017-01-01
 • Löneform
  Månadslön. Individuell lönestättning tillämpas.
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  50 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/2207
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2016-11-15
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet