Universitetsadjunkt i sociologi, vikariat

Spara favorit

Avdelningen för samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Verksamheten innefattar forskning och utbildning inom fyra ämnen: genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Sociologi ingår, tillsammans med genusvetenskap, i en enhet inom avdelningen för samhällsvetenskap (SHV). Ämnet är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. Det utlysta vikariatet lokaliseras i Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen är inriktad mot arbetslivsforskning, risk- och krisforskning samt genusforskning.

Ämnet är knutet till två starka forskningsmiljöer, Risk and Crisis Research Centre (RCR) och Forum för genusvetenskap (FGV).

Arbetsuppgifter: Som universitetsadjunkt kommer du att undervisa i sociologi, främst på Personal- och arbetslivsprogrammet alternativt Risk- och krishanteringsprogrammet. Tillkommande arbetsuppgifter är handledning, administration och egen kompetensutveckling. Innehavaren av anställningen förväntas bidra till utvecklingen av verksamheten och arbetsmiljön.

Behörighet: Avlagd magister-/mastersexamen i sociologi. Fullgjord högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper är meriterande liksom visad pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av vetenskapligt arbete är också meriterande.

Den som ska anställas som adjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder: Särskild omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten. Den vetenskapliga skickligheten bedöms också. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Erfarenhet av undervisning och forskning inom personal- och arbetsliv alternativt risk- och krishantering är meriterande. Den vetenskapliga skickligheten bedöms genom en sammanvägning av åberopade erfarenheter och intyg.

Upplysningar lämnas av avdelningschef Pär Olausson, mail par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47 och ämnesföreträdare Roine Johansson, mail roine.johansson@miun.se eller tfn 010-142 81 53.

Anställning: Vikariat, heltid. Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 2017-01-01.

Stationeringsort: Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering. Ansökan i sin helhet tillsammans med publikationer skickas i fyra identiska uppsättningar till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall (alternativt till registrator@miun.se). Ange referensnummer MIUN 2016/1980. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 2016-11-15.  

Välkommen med din ansökan!

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning 3-6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100 %
 • Ort
  Östersund
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/1980
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2016-10-20
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet