Universitetsadjunkt i socialt arbete 50%

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för socialt arbete

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för socialt arbete bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Avdelningens kärnverksamhet är grund- och vidareutbildning av socionomer samt forskning och forskarutbildning i socialt arbete.

Arbetsuppgifter: Den tidsbegränsade anställningen som universitetsadjunkt innebär en samordnande roll för studenter som gör handledd fältförlagd utbildning vid avdelningens fältstation i Botkyrka kommun.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens.

För behörighet som universitetsadjunkt vid Mittuniversitet krävs högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng, högskoleutbildning omfattande minst 90 högskolepoäng inom ämnet eller motsvarande inom det ämnesområde anställningen avser, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet. För denna anställning krävs förutom ovanstående behörighetskrav minst socionomexamen 210 hp.

Vid universitetet ska för behörighetsgrunden ”motsvarande kompetens” i huvudsak gälla utländsk akademisk grundexamen. I undantagsfall, inom områden som kan hänföras till konstnärlig skicklighet, kan eftergymnasial yrkesutbildning kombinerad med mångårig kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet ge behörighet.  

Bedömningsgrunder: De sökande ska bedömas utifrån kompetens och pedagogisk skicklighet. Meriterande är också masterexamen i socialt arbete och projektledning med inriktning på samhällsarbete.

Upplysningar: Information om anställningen lämnas av t f avdelningschef Ulf Engqvist tfn. 010 142 80 75, eller studierektor Anneli Mårtenson, tfn. 010 142 82 42. 

Fackliga företrädare: Lars P Nilsson, SACO, tfn 010-142 88 32 och Per Bergman, fackförbundet ST/TCO tfn 010-142 83 71.

Anställning: Anställningen som universitetsadjunkt 50% är tidsbegränsat till sex (6) månader.  

Stationeringsort: Fittja, Botkyrka kommun

Tillträde: 1 september.  

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.  

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, samt en redogörelse för tidigare verksamhet som är av betydelse för anställningen. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2018-08-20 .

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning 3-6 månader
 • Anställningens omfattning
  Deltid
 • Tillträde
  1 september 2018
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  50%
 • Ort
  Fittja
 • Län
  Stockholms län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2018/1422
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2018-07-04
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet