Universitetsadjunkt i pedagogik(2)

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid avdelningen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör undervisning i pedagogik inom, i första hand, programmet grundlärare mot fritidshem. Undervisning i pedagogik vid andra program inom lärarutbildningen kan förekomma.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetsadjunkt i pedagogik är den som avlagt högskoleexamen omfattande minst 180 hp varav minst 90 hp pedagogik, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt visat pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av undervisning i pedagogik, främst inom fritidslärarutbildning, är meriterande. Vidare är erfarenhet av kursansvar samt arbete med exempelvis lärplattformen Moodle meriterande. För tjänsten krävs goda kunskaper i det svenska språket.

Bedömningsgrunder: Särskild omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten. Denna avser planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Den vetenskapliga skickligheten bedöms också. Detta görs genom en sammanvägning av åberopade erfarenheter och intyg.

Upplysningar: Lämnas av avdelningschef Lena Ivarsson, e-post: lena.ivarsson@miun.se eller tfn: 010-1428044 och studierektor Marie Frykland, e-post: marie.frykland@miun.se  eller tfn: 010-1428319.

Anställning: Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. 

Stationeringsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskole-förordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet inom pedagogik som är av särskild betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2017-10-20.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb! 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  enligt ök
 • Löneform
  Individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/1832
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-09-22
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet