Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap(4)

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder fyra grundutbildningsprogram och en internationell masterutbildning inom ämnena: bildjournalistik, grafisk design, medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik. Inom avdelningen finns forskningscentret DEMICOM.

Mittuniversitetet söker till avdelningen för Medie- och kommunikationsvetenskap, Campus Sundsvall

Universitetsadjunkter i medie- och kommunikationsvetenskap
Ref.nr MIUN 2016/2184

Mittuniversitetet erbjuder ett av Sveriges mest etablerade utbildningsprogram inom medie- och kommunikationsvetenskap, Informations-och PR-programmet. Programmet har en inriktning mot strategisk kommunikation och stort fokus på samverkan med bransch och näringsliv.   

Vi söker en adjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap med dokumenterad erfarenhet av undervisning på campus och distans i strategisk kommunikation, organisationskommunikation och kommunikativt ledarskap. Ref nr MIUN 2016/xxx1

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår planering, undervisning handledning och examination i kurser med fokus på strategisk kommunikation, organisationskommunikation, kommunikativt ledarskap, interkulturell kommunikation, uppsats- och projekthandledning samt deltagande i programutveckling. Du förväntas aktivt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet som lärare vid universitetet.  

Behörighet och bedömningsgrund
Behörighet att anställas som universitetsadjunkt är den som har:

 • Kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation/organisationskommunikation
 • Pedagogisk skicklighet och dokumenterad förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning på svenska inom områdena strategisk kommunikation, organisations-kommunikation och kommunikativt ledarskap, samt uppsatshandledning.
 • Erfarenhet av kursansvar/kursutveckling inom ovan nämnda områden.
 • Dokumenterad erfarenhet av distansundervisning.
 • Kunskap om kommunikationsbranschen i Sverige och internationellt
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället inom verksamhetsområdet
 • Administrativ skicklighet och mycket god samarbetsförmåga 

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av tf avdelningschef, Kristina Brink, tfn 010-142 88 26.

Till ansökan ska följande bifogas

 • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning och referenspersoner
 • Styrkt meritförteckning (CV)
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas
 • Intyg på genomförd högskolepedagogisk kurs om 15hp, eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • Redogörelse för pedagogisk grundsyn
 • Redovisning av pedagogiska meriter där omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet anges i antal timmar
 • Exempel på kurs-PM och kursutvärdering för undervisade kurser
 • Redovisning av övriga meriter

Ansökan skickas i tre identiska uppsättningar till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall alternativt till registrator@miun.se. Ange referensnummer MIUN 2016/2184. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 2016-12-20.

 

Välkommen med din ansökan!

 

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Månadslön. Individuell lönesättning tillämpas.
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/2184
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2016-11-18
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet