Universitetsadjunkt i kriminologi

Spara favorit

Mittuniversitetet, Fakultet för humanvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Verksamheten innefattar forskning och utbildning inom fyra ämnen: genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Kriminologi utgör en egen enhet inom avdelningen för samhällsvetenskap. Inom ämnet bedrivs forskning och utbildning med inriktning mot brottsprevention. I kriminologi ges utbildning på grundläggande nivå.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör undervisning på grundläggande nivå. I arbetsuppgifterna ingår även kursutveckling och innehavaren av anställningen förväntas genom sin anställning bidra till utvecklingen och sammanhållandet av kriminologiämnet. Administrativa uppgifter kan förekomma.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt magisterexamen inom kriminologi eller motsvarande samhällsvetenskaplig utbildning, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet. Sökande kan ha sin bakgrund inom kriminologi eller motsvarande ämnen såsom samhällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga ämnen. Den som ska anställas som adjunkt ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, miun.se/anstallningsordning

Bedömningsgrunder: De sökande ska bedömas utifrån pedagogisk skicklighet och stor vikt ska läggas vid pedagogisk skicklighet utifrån dokumenterad erfarenhet av undervisning inom grundutbildningen. Erfarenhet av internationellt samarbete, förmåga att undervisa på svenska, samarbetsförmåga, samt erfarenhet av administrativt arbete är meriterande. Erfarenhet av vetenskapligt arbete är meriterande och den vetenskapliga skickligheten bedöms genom en sammanvägning av åberopade erfarenheter och intyg.

Anställning: Heltid och tillsvidareanställning. Tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar lämnas av avdelningschef Pär Olausson, e-post: par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47 och studierektor Ann-Sofie Erixon, e-post: ann-sofie.erixon@miun.se eller tfn 010-142 85 14.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringsverktyg senast 2017-07-10

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb

 Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  enligt ök
 • Löneform
  Individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/1129
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-06-12
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet