Universitetsadjunkt i kriminologi(2)

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Verksamheten innefattar forskning och utbildning inom fyra ämnen: genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Mittuniversitetet söker till Avdelningen för samhällsvetenskap, Campus Sundsvall
Universitetsadjunkt i kriminologi ref nr: MIUN 2016/2236

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå. Innehavaren av anställningen förväntas vidare genom sin anställning bidra till utvecklingen och sammanhållandet av kriminologiämnet.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetsadjunkt i kriminologi är den som avlagt högskoleexamen omfattande minst 180 hp varav minst 90 hp kriminologi, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt visat pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av undervisning i tillämpad kriminologi är meriterande. Erfarenhet av vetenskapligt arbete är också meriterande.

Bedömningsgrunder: Särskild omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten. Den vetenskapliga skickligheten bedöms också. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Erfarenhet av undervisning och forskning inom tillämpad kriminologi är meriterande. Den vetenskapliga skickligheten bedöms genom en sammanvägning av åberopade erfarenheter och intyg.

Upplysningar lämnas av avdelningschef Pär Olausson, par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47 och studierektor Ann-Sofie Erixon, ann-sofie.erixon@miun.se eller tfn 010-142 85 14.

Anställning och tillträde: Heltid. Tidsbegränsad 6 månader. Tillträde 2017-01-01.

Stationeringsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Ansökan med styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen, publikationslista samt personligt brev skickas till: Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall alternativt registrator@miun.se. Ange referensnummer MIUN 2016/2236. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 21 december 2016.

Välkommen med din ansökan!

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning 3-6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  2017-01-01
 • Löneform
  Månadslön. Individuell lönesättning tillämpas.
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/2236
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2016-11-22
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet