Universitetsadjunkt i klinisk psykologi

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för psykologi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för psykologi har verksamhet på Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom psykologins grundläggande områden som bland annat kognitiv psykologi, socialpsykologi, inlärningspsykologi, utvecklingspsykologi och klinisk psykologi.

Arbetsuppgifter: Anställningen som universitetsadjunkt omfattar undervisning på grundnivå (främst) på psykologprogrammet, i förekommande arbetsuppgifter som lärare ingår schemaläggning, planering samt genomförande av bland annat föreläsningar, seminarier samt examinationer. I aktuell anställning ingår även uppdraget som biträdande programansvarig för psykologprogrammet. I uppdraget ingår det att bidra till psykologprogrammets progression, utveckling och pedagogiska kvalité men även hantering av studentärenden och programadministrativa sysslor.  

Behörighet: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt en kandidatexamen med psykologi som huvudämne (minst 180 hp varav minst 90 hp i huvudämnet), genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet. Den som anställs som adjunkt ska således vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning (miun.se/anstallningsordning) och ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter.

Då undervisningen främst är inom klinisk psykologi på psykologprogrammet krävs för behörighet även att den sökande har psykologlegitimation.

Arbetsuppgifterna kräver goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.

Bedömningsgrunder: Den sökande ska uppvisa pedagogisk skicklighet samt ha yrkeserfarenhet av evidensbaserad psykologisk behandling.

Meriterande är erfarenhet av att leda psykologiskt arbete och att ha ett väl uppbyggt kontaktnät inom för psykologprogrammet relevanta områden. Det är även meriterande med tidigare undervisningserfarenhet på akademisk nivå i form av kursansvar, föreläsning, examination samt att ha arbetet med t.ex. lärplattformen Moodle.

Anställning: Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid.

Tillträde: Enligt överenskommelse, dock senast 2018-01-01.

Anställningsort: Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar: Information om anställningen lämnas av avdelningschef Francisco Esteves, tfn. 010-182 83 25, ämnesföreträdare Örjan Sundin, tfn. 010-142 82 30, eller studierektor Michaela Tjernberg, tfn. 010-142 80 82.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt styrkt kopia på psykologlegitimation och ett personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2017-09-15.

 Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  enligt ök
 • Löneform
  Individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/1151
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-07-03
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet