Universitetsadjunkt i juridik

Spara favorit

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning i ämnena företagsekonomi, juridik och nationalekonomi samt utbildning i statistik.

Ämnet juridik ansvarar för undervisningen inom Förvaltningsjuridiska programmet samt för kurser inom bland annat Ekonomprogrammet, Samhällsvetarprogrammet och Personalvetenskapliga programmet. Därutöver erbjuder ämnet vissa fristående kurser.

Arbetsuppgifter: Arbetet består i huvudsak av undervisning på grundnivå. Utöver undervisning ingår handledning av studenter, kursutveckling, kursansvar och att delta i utvecklandet av utbildningsprogram. Den sökande förväntas även delta i ämnets pedagogiska utvecklingsarbete inom ramen för anställningen. Kompetensutveckling och administration sker inom ramen för anställningen enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Arbetet kräver vissa resor mellan campusorterna Östersund och Sundsvall.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens inom det ämnesområde anställningen avser, miun.se/anstallningsordning

För behörighet som universitetsadjunkt i juridik vid Mittuniversitet krävs högskoleexamen inom juridik/rättsvetenskap om minst 270 högskolepoäng, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder: De sökande ska bedömas utifrån pedagogisk skicklighet, samt övriga ovannämnda behörighetskrav. Undervisningen är dels inriktad mot kurser inom det offentligrättsliga området varför erfarenhet av juridiskt arbete inom offentlig förvaltning är meriterande, dels mot kurser i handelsrätt varför kunskaper inom det handelsrättsliga området är meriterande.

Personliga förmågor: Vi ser att du är en person som har god förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

Upplysningar: Information om anställningen lämnas av avdelningschef Saman Rashid, tfn. 010-142 85 50, ämnesföreträdare Eivind Torp, tfn. 010-142 81 06 eller studierektor Anette Robertsson, tfn. 010-142 81 80.

Anställning: Anställningen som universitetsadjunkt är tillsvidare.

Stationeringsort: Östersund

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2017-06-16.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb

 

 
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  enligt ök
 • Löneform
  Individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/796
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-05-16
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet