Två Universitetslektorer/Universitetsadjunkter i idrottsvetenskap

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

Idrottsvetenskap är ett av Mittuniversitetets profilerade vetenskapsområden med ett nära samarbete med forskningscentret Nationellt Vintersportcentrum. Inom de idrottsvetenskapliga programmen ges kurser på grund- och avancerad nivå inom t ex anatomi, fysiologi/idrottsfysiologi, träningslära, rörelselära/kinesiologi, testmetodik, fysisk aktivitet och hälsa, idrottspsykologi, praktiskt ledarskap, coaching och vetenskaplig teori och metod. Inom Idrottsvetenskap bedrivs forskning med inriktning på träning och prestation, omgivningsfysiologi och fysisk aktivitet och hälsa. Forskarutbildning bedrivs inom ämnet Hälsovetenskap. 

Arbetsuppgifter: Arbetet består huvudsakligen av undervisning på de idrottsvetenskapliga programmens grundnivå för Kandidatexamen och avancerad nivå på Magister- och Masterexamen. Utöver undervisning ingår en viss del handledning av studenter, kursutveckling och kursansvar i arbetsuppgifterna. Kompetensutveckling och administration sker inom ramen för anställningen enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. För forskning inom tjänsten krävs egen forskningsfinansiering.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning samt visat pedagogisk skicklighet (HF kap 4). För anställning som universitetsadjunkt krävs Magisterexamen. Den sökande bör ha sin bakgrund inom idrottsvetenskap eller motsvarande. Omfattande erfarenhet av undervisning inom idrottsvetenskap är meriterande. Det kommer att vara särskilt meriterande med erfarenhet inom områdena anatomi, fysiologi, idrottsfysiologi, testmetodik, prestationsanalys, träningslära, idrottsmedicin, coaching, praktiskt ledarskap inom barnträning och lagsporter, vetenskaplig teori och metod samt handledning. Det är önskvärt att undervisning kan bedrivas på svenska. 

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning 6 månader, eventuellt med möjlighet till förlängning. Omfattning heltid med tillträde 1 augusti 2017 eller enligt överenskommelse.  

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. 

Anställningsort: Östersund 

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Sture Espwall tfn. 010-1427993, studierektor Angelica Lodin Sundström tfn. 010-1428213, eller ämnesföreträdare professor Erika Schagatay tfn. 070-5321423. 

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet, miun.se/anstallningsordning.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för pedagogisk verksamhet, intyg över pedagogisk meritering och, för lektorsanställning, vetenskaplig meritering.  

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2017-06-20

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb

 

 

 
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning 3-6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  2017-08-01
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/1073
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-05-17
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet