Två universitetslektorer/biträdande lektorer i socialt arbete

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för socialt arbete

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för socialt arbete bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Avdelningens kärnverksamhet är grund- och vidareutbildning av socionomer samt forskning och forskarutbildning i socialt arbete.

Ämnet socialt arbete vid Mittuniversitetet ser sig som en del av ett globaliserat forsknings- och utbildningsfält av kunskapsproduktion och kunskapsspridning för att främja social rättvisa.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör undervisning i socialt arbete samt handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå, däri ingår handledning av självständiga arbeten och förberedelser inför verksamhetsförlagd utbildning. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till ämnets utveckling. Vissa administrativa uppgifter ingår i tjänsten.  

Behörighets- och bedömningsgrunder: Behörig att anställas som universitetslektor i socialt arbete är den som har doktorsexamen i socialt arbete eller har motsvarande vetenskaplig kompetens och som kan uppvisa såväl pedagogisk som vetenskaplig skicklighet. Den som skall anställas som lektor/biträdande lektor skall för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning.

Avdelningen har en glokal och senmodern profilering i sin utbildning och forskning varför sökande med egen forskning och undervisning relevant för avdelningens profilering ges företräde till anställningen.

Anställning: Tills vidare. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. För biträdande lektor se miun.se/anstallningsordning samt miun.se/huv/handlaggningsordningar   

Anställningsort: Östersund

Information: Närmare upplysningar lämnas av studierektor Anneli Mårtenson, tfn 010-142 82 42, ämnesföreträdare Masoud Kamali, tfn 010-142 89 34 och avdelningschef Örjan Sundin, tfn 010-142 82 30.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet. Se miun.se/anstallningsordning.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som den sökande önskar åberopa. Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång. Dessa handlingar skickas i tre identiska uppsättningar till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall alternativt till registrator@miun.se. Ange referensnummer MIUN 2016/2268. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 2017-02-28.

Välkommen med din ansökan!

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Snarast eller enligt överenskommelse
 • Löneform
  Månadslön. Individuell lönesättning.
 • Antal lediga befattningar
  2
 • Syssel­sättnings­grad
  100 %
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/2268
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-01-24
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet