Projektassistent i företagsekonomi

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning i ämnena företagsekonomi, juridik och nationalekonomi samt utbildning i statistik.

Mittuniversitetet söker till Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik, Campus Östersund
Projektassistent i företagsekonomi Ref nr MIUN 2016/2332

Företagsekonomi är ett av de största ämnena inom Mittuniversitetet med verksamhet i campusorterna Sundsvall och Östersund. I ämnet ges kurser på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Den företagsekonomiska forskningen skiljer sig åt mellan campusorterna. Medan forskningen i Sundsvall har stark koppling till forskningsinstitutet Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) inom bank, försäkring, pension, fastighet och revision är den företagsekonomiska forskningen i Östersund profilerad mot entreprenörskap och regional utveckling med speciellt fokus på samhällsentreprenörskap, social innovation, jämställt företagande, företagsutveckling och kreativa näringar. Inom ramen för denna forskning bedrivs ett EU projekt, Regional utveckling och samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige (RESENS) till vilket vi nu söker en projektassistent.

RESENS är ett EU projekt inom Interreg Sverige-Norge programmet och bedrivs i samarbete mellan universitet, kommuner och privata aktörer i Norge och Sverige. Projektägare är Mittuniversitetet och Nord universitet. Projektet har fokus på forskning och utveckling kring drivkrafterna bakom samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation. Målet är att skapa ett gränsöverskridande lärande om mekanismerna bakom regional förnyelse samt bidra till utveckling av samhällsentreprenörskap i Trøndelag, Jämtland och Västernorrland. Mer information om projektet finns på www.miun.se/resens.

Arbetsuppgifter
Som projektassistent kommer du förutom administrativa göromål att samordna dels arbetet med konferenser, seminarier och workshops och dels samordna kontakterna mellan projektets samarbetspartners. Du kommer också att medverka i utarbetandet av frågeformulär och mätverktyg men också i datainsamling, databeräkning och analys av data. Dessutom kommer du att medverka i skrivande och samordning av rapporter och manuskript i vetenskapliga tidskrifter. Arbetet kräver vissa resor i Sverige och Norge i samband med projektarbete och datainsamling.

Kompetens
För tjänsten gäller att sökanden avlagt examen på avancerad nivå, dvs. fullgjord utbildning om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng inom företagsekonomi eller som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskap. Tjänsten förutsätter dokumenterad erfarenhet med empirinära forskning då stor del av forskningen sker i samverkan med aktörer i det omgivande samhället. Dokumenterade kunskaper och erfarenhet om hur data insamlas och analyseras genom kvalitativa och/eller kvantitativa metoder är viktiga. Sökanden ska ha en dokumenterad förmåga att skriva rapporter. Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift, är ett krav.

Meriterande
Det är meriterande att ha erfarenhet av administrativt arbete och praktisk företagsekonomi.

Personliga förmågor
Vi ser att du är en person som har god förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

Upplysningar lämnas av Avdelningschef Saman Rashid, saman.rashid@miun.se , 010-142 85 50 eller Professor Yvonne von Friedrichs, yvonne.vonfriedrichs@miun.se, 010‐142 81 10. Information finns även på www.miun.se/jobb/           

Anställning: Tidsbegränsad, 12 månader. Tillträde 2017-02-01 eller enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Östersund

Lön: Månadslön. Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, CV samt anförda intyg. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 31 december 2016, ange referensnummer MIUN 2016/2332.

Välkommen med din ansökan!

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Månadslön
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/2332
 • Facklig företrädare
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
 • Publicerat
  2016-12-07
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet