Postdoktor i Elektronik inom optiska mätmetoder

Spara favorit

Avdelningen för elektronikkonstruktion

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Avdelningens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).

Mittuniversitetet söker

till Avdelningen för Elektronikkonstruktion,

Campus Sundsvall

Postdoktor i Elektronik inom optiska mätmetoder Ref nr MIUN 2016/1830

Avdelningen för elektronikkonstruktion (EKS) och forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc) söker inom projektet DUVA- Detector and method development in UV and EUV wavelength region, for application in processing industries en postdoktor. Inom STC arbetar närmare 80 forskare med forskning kring sensorbaserade system och tjänster i elektronik och datavetenskap

Forskningen inom detta projekt kommer att dig möjligheten att arbeta tillsammans med industriella partner inom applikationsområdet optiska mätmetoder i det ultravioletta (UV)(EUV, 13.5 nm) våglängdsområdet, för att definiera geometriska egenskaper hos fibrillerad cellulosafiber. De optiska processer som ingår i mätmetoden är transmission, absorption, diffraktion och spridning, beroende av egenskaperna hos mätobjektet. För mätning i EUV området ska positionskänsliga detektorer utvecklas och karakteriseras.

I din tjänst kommer du att arbeta med att utveckla, optimera och karakterisera en optisk mätmetod för mätning av fibrillerad cellulosafiber.

Behörighet och bedömningsgrunder: Avlagd doktorsexamen inom elektronik, elektroteknik eller datavetenskap, med en inriktning inom optiska mätmetoder och/eller fotodetektor-baserade mätsystem. Bifoga doktorsavhandling eller länk till avhandlingen samt en kort beskrivning av dina visioner och mål. Förmåga att obehindrat kunna kommunicera muntligt/skriftligt på engelska är ett krav. Kunskaper i svenska är meriterande. 

Anställning: Ett års heltidsanställning.

Anställningsort: Sundsvall

Tillträde: 2017-01-01 eller enligt överenskommelse.

Lön: Enligt överenskommelse.

För mer information om tjänsten/upplysningar:

Doc. Göran Thungström, goran.thungstrom@miun.se, tfn: 010 – 142 88 05 eller Avdelningschef Claes Mattson, claes.mattsson@miun.se, tfn 010-142 84 98

Ansökan: Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, kopia av doktorsavhandling, angivande av önskat forskningsområde enligt ovan, samt övriga handlingar som önskas åberopas. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast den 27 oktober 2016. Ansökan skickas till registrator@miun.se eller till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall. Ange ref nr MIUN 2016/1830 på din ansökan.

Välkommen med din ansökan.

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/1830
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2016-09-28
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet