Postdoktor – Informationsbehandling och Reglering av Trådlösa Nätverk(2)

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem finns på Campus Sundsvall och har närmare 40 anställda. Verksamheten inkluderar forskning inom data- och systemvetenskap och undervisning inom i huvudsak ämnena datateknik och industriell organisation och ekonomi.

Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc) söker postdoktorer inom projektet SMART – Smarta system och tjänster. Forskningen kommer att genomföras tillsammans med industriella partners i ett större projekt som integrerar teknologiutmaningar inom smarta system och tjänster inom applikationsområdet smarta samhällen, övervakning av stora ytor och effektiv produktion.

Forskningen kommer att bedrivas inom forskargruppen för Kommunikationssystem och nätverk (CSN). Du kommer att samarbeta aktivt med övriga forskare inom SMART men även andra forskningsprojekt som pågår vid institutionen.

Arbetsuppgifter: Att bedriva forskning inom signal- och informationsbehandling/reglering för trådlösa nätverk, speciellt med tonvikt på fundamentala begränsningar inom estimering och reglering för nätverk, signalbehandling för trådlösa sensornätverk med paketförluster, kvantisering, fördröjningar och fädning, samt design och analys av signalbehandlings- och regleralgoritmer för trådlösa sensornätverk. Erfarenhet av teoretisk och experimentellt arbete inom området är viktigt liksom vana att programmera i inbyggda system och Matlab. Arbetsuppgifterna omfattar teoretisk analys, algoritmdesign och implementering samt mjukvarubaserad simulering och dokumentation genom författande av tidskriftsartiklar och rapporter. Viss medverkan i undervisning på grund- och avancerad nivå, doktorandhandledning och författande av forskningsansökningar kan komma att ingå till en omfattning av högst 20%.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. För denna anställning krävs doktorsexamen i signalbehandling, reglerteknik, kommunikationsteori/system eller närliggande område med dokumenterad erfarenhet av tillämpningar inom trådlösa nätverk eller närliggande ämnesområden, samt publikationer av hög kvalitet inom området signalbehandling, reglerteknik, eller trådlös kommunikation. Särskild vikt kommer att läggas vid matematiska färdigheter och dokumenterad forskningserfarenhet inom signal- och informationsbehandling, reglering för eller via trådlösa sensornätverk.

Anställning: Postdoktor

Löneform: Månadslön, individuell lönesättning

Anställnings­form: Tidsbegränsad

Anställningens omfattning: 100 %, ett år med möjlighet till ett års förlängning

Tillträde: Enligt överenskommelse

Ort: Sundsvall

Kontakt:
Forskningsledare Prof. Mikael Gidlund, mikael.gidlund@miun.se +46101428692                 

Avdelningschef, Dr. Patrik Österberg, patrik.osterberg@miun.se
+4610 1428614

Till ansökan bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Ansökan i sin helhet tillsammans med publikationer skickas i tre identiska uppsättningar till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall alternativt till registrator@miun.se. Ange referensnummer MIUN 2016/2255. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 2017 01 17

Välkommen med din ansökan

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Månadslön
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/2255
 • Kontakt
  Patrik Österberg Avdelningschef, +4610 1428614Mikael Gidlund Forskningsledare, +46101428692
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2016-11-25
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet