Postdoktor – 3D Datorgrafik(2)

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för informationssystem och teknologi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och undervisning inom ämnena: arkiv- och informationsvetenskap, datateknik, informatik, elektroteknik, data- och systemvetenskap samt industriell organisation och ekonomi.

Postdoktor – 3D Datorgrafik

Forskargruppen Realistisk 3D (Multidimensionell Signalbehandling och avbildning), del av Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate) söker en postdoktor i 3D Datorgrafik för projketet Quality of Experience för Augmented Telepresence. Projektet integrerar tekniska utmaningar inom områdena Telepresence och Augmented Reality i tillämpningsområdet industriell fjärrmanövrering, och beaktar i synnerhet utvärderingar av sådana system. Den sökande kommer att samarbeta med forskare och industriella partners inom projektet liksom med andra forskare vid avdelningen. En del av forskningen kommer att utföras hos samarbetspartnerna.

Arbetsbeskrivning: Att genomföra nyskapande teoretisk och experimentell forskning inom området för datorgrafik, augmented reality, telepresence och kvalitetsbedömning. Arbetet innefattar teoretisk analys, praktiska experiment, algoritmdesign och implementering i programvara samt dokumentation i form av vetenskapliga artiklar och rapporter. Undervisning och formulering av forskningsansökningar kan ingå till en nivå som inte överstiger 20%.

Krav: För att kvalificera sig för anställning som postdoktor måste de sökande ha en doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen ska ha erhållits högst tre år före ansökningstidens utgång; perioder som exempelvis sjukskrivning eller föräldraledighet dras från treårsperioden. Kravet för denna anställning är doktorsexamen i 3D datorgrafik, Augmented Reality, eller ett närbesläktat ämne, med högkvalitativ erfarenhet och publikationer inom området. Särskild vikt kommer att läggas på en stark matematisk bakgrund och dokumenterad erfarenhet av forskning inom 3D-grafik, Augmented Reality och kvalitetsutvärdering.

Lön: Individuell lönesättning

Anställningsvillkor: 1 år heltid med möjlighet till 1 års förlängning, start enligt överenskommelse.

Ort: Sundsvall

Information: För ytterligare information, kontakta forskningsledare Prof. Mårten Sjöström, marten.sjostrom@miun.se, 010-1428836, avdelningschef Dr. Patrik Österberg, patrik.osterberg@miun.se, 010-1428614, eller projektledaren Prof. Kjell Brunnström, kjell.brunnstrom@miun.se, 070 8419105.  

Vänligen inkludera följande i din ansökan: • En text som beskriver dina skäl för att ansöka om tjänsten, kvalifikationer relaterat till tjänsten, samt avsikt och vision för arbetet. • Curriculum vitae. • Kopior av examensbevis (Master of Science and doktor). • Vetenskapliga meriter. Inkludera en komplett publikationslista och ange vilka arbetet som ska övervägas i utvärderingen. Inte mer än 5 publikationer kan biläggas. • Erfarenheter av spridning av forskningsresultat, inklusive deltagande i nämnder, styrelser, organisationer och liknande. • Ytterligare kvalifikationer som rör positionen. • Referenser / rekommendationer.

Välkommen med din ansökan

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  månadslön
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/535
 • Kontakt
  Mårten Sjöström Forskningsledare, 010-1428836Patrik Österberg Avdelningschef, 010-1428614Kjell brunnström Projektledare, 070 8419105
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-02-27
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet