Licentiand i Hälsovetenskap(3)

Spara favorit

Avdelningen för hälsovetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

Mittuniversitetet söker licentiand i Hälsovetenskap i samarbete med Forum för genusvetenskap, inom projektet TGRAN - Transnational Gender and Rurality Action Network. Forskningen kommer att genomföras i samarbete med forskare i Sydafrika. Projektet löper på tre år från 2016-09-01 till 2019-08-31. Projektet kommer verka i regioner i anslutning till Mittuniversitetets campusområden och kommer innebära resor till Sydafrika.

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om genusrelaterat våld mot flickor och unga kvinnor i glesbygd. Det handlar om att utveckla teoretiska begrepp i relation till genusrelaterat våld i glesbygd, att använda visuella metoder som ett sätt att synliggöra flickors och unga kvinnors erfarenheter och engagemang, men även politikers, tjänstemäns och kommuninvånares engagemang i Sverige och Sydafrika, samt att skapa dialog mellan olika aktörer där kopplingen mellan policy, praktiker och genusrelaterad ojämlikhet i hälsa fokuseras. Anställningen kommer innebära ett antal resor till Sydafrika under projekttiden.

Doktorandanställningen kan omfatta samtliga eller några av projektets delar.

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer särskild vikt läggas vid annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser samt intervjuer med de sökande. Tidigare erfarenhet från arbete mot genusrelaterat våld, visuella metoder, intervjustudier och kunskaper om Sydafrika ses som en merit. Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav och meriterande är att kunna tala något av Sydafrikas övriga officiella språk.

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som i första hand motsvarar två års heltidsstudier och förväntas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålls.

Anställning är på 100 procent varav institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid ingår, främst i form av undervisning och administrativt arbete på Forum för genusvetenskap, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Den 1 januari 2017 eller efter överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av Katja Gillander Gådin (katja.gillander-gadin@miun.se) eller Katarina Giritli Nygren (katarina.giritli-nygren@miun.se).

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan: Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, kopior på D uppsats, samt övriga handlingar som önskas åberopas. Den ska också innehålla en kort beskrivning (max två sidor) om den sökandes forskningsintressen och erfarenheter i förhållande till det i ovan beskrivna projektet samt en kort beskrivning av den sökandes visioner och mål. Ansökan ska vara Mittuniversitetet tillhanda senast 24 november 2016.  Ansökan skickas till registrator@miun.se  eller till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall. Ange Ref nr MIUN 2016/2056 på ansökan.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag eller dylikt i rekryteringen.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  2017-01-01
 • Löneform
  Månadslön
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/2056
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2016-10-26
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet