Forskningsingenjör

Spara favorit

Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik har sin verksamhet på Campus Östersund. Avdelningen utbildar och bedriver forskning inom matematik, maskinteknik/sportteknologi, kvalitetsteknik och ledarskapsutveckling.

Arbetsuppgifter: Den tillgängliga tjänsten behandlar forskning och utveckling inom sport och friluftsliv (outdoor) och ligger inom ämnesområdet Sportteknologi. Denna expansiva forskning bedrivs med tonvikt på vinteridrott inom områdena mekaniska och biomekaniska strukturer, olycksriskreducering, handikapphjälpmedel, effektivitetshöjande åtgärder inom elitidrott samt tillämpningar inom additiv tillverkning. Den sökande förväntas utföra utvecklingsarbete kopplat till dessa forskningsområden, men med fokus mot sport och outdoor. Mittuniversitetet driver flera projekt inom området i nära samarbete med både regionala och nationella partnerföretag, samt med forskare på andra institut och universitet. Denna forskning är en del av Sports Tech Research Centre. Mer information finns på www.miun.se/strc.

Behörighet och bedömningsgrunder: Den sökande skall ha avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Sökande från andra länder måste kunna uppvisa fullgjorda studier där motsvarande kunskapsnivå har erhållits.

För att uppfylla den särskilda behörigheten som krävs för att söka denna tjänst måste den sökande ha minst 90 hp (1.5 år) maskinteknik eller ämnen nära besläktade med maskinteknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. Tidigare erfarenheter inom arbete inom provning av enskilda komponenter såsom hela utrustningar med särskilt fokus på textila inslag är meriterande. Även erfarenheter att samverka med företag samt att leda projektarbete ses som en fördel. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för forskningsingenjör kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Anställning: Annonseringen avser en tillsvidareanställning som forskningsingenjör.

Anställningsort: Östersund.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Lön: Enligt överenskommelse.

För mer information om tjänsten/upplysningar: Prof. Mikael Bäckström, mikael.backstrom@miun.se, tfn 010-142 83 01 eller avdelningschef Fredrik Ståhl, fredrik.stahl@miun.se, tfn 010-142 84 64.  

Ansökan: Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, angivande av önskat forskningsområde enligt ovan, samt övriga handlingar som önskas åberopas. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast den 27 oktober 2016. Ansökan skickas till registrator@miun.se eller till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall. Ange ref nr MIUN 2016/1898

 
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100 %
 • Ort
  Östersund
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/1898
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2016-10-18
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet