Forskarassistent i elektronik(2)

Spara favorit

Mittuniversitetet Avdelningen för elektronikkonstruktion

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Avdelningens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).

Avdelningen för elektronikkonstruktion spänner över ett brett fält av utbildningsmöjligheter och forskningsinriktningar. Idag består vår verksamhet av elektronik och omfattar allt från fysikalisk elektronik till komplexa inbyggda elektroniksystem och kraftelektronik.

Arbetsuppgifter
Bedriva forskning avseende utveckling av vridmomentsensorer för krävande industriella miljöer. Projektet bedrivs i nära samarbete med industriella partners med syfte att utveckla nya mätmetoder för vridmoment som uppfyller olika industriella tillämpningars krav. Arbetsuppgifterna inkluderar utveckling av nya mätmetoder genom simulering, prototyputveckling och experimentell karakterisering.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som forskarassistent är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande skall ha avlagt doktorsexamen innan tillträdesdatum för anställningen. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens, normalt högst sju år före ansökningstidens utgång. Erfarenhet av arbete med sensorutveckling och simulering med Comsol eller motsvarande programvaror samt erfarenhet av experimentellt arbete är meriterande för tjänsten.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet, miun.se/anstallningsordning.

Anställning            

Anställningen som forskarassistent är begränsad till 2 år med en eventuell förlängning med ytterligare 2 år. Den som är anställd som forskarassistent skall i huvudsak ägna sig åt forskning. Utbildnings- och administrativa uppgifter omfattar normalt inte mer än 20 procent av anställningen.

Tillträde

Snarast

Anställningsort

Sundsvall

För mer information om tjänsten/upplysningar

Prof. Bengt Oelmann, bengt.oelmann@miun.se, tfn 010- 142 87 92 eller

avdelningschef Claes Mattson, claes.mattson@miun.se, tfn 010-142 84 98

Ansökan

Välkommen med din ansökan med styrkt meritförteckning via vårt rekryteringssystem, ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast den 25 april.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  snarast
 • Löneform
  Månadslön
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/197
 • Kontakt
  Claes Mattsson Avdelningschef, 010- 142 87 92 Bengt Oelmann Professor, 010-142 84 98
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-03-28
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet