Fakultetsekonom

Spara favorit

Mittuniversitetet, Ekonomiavdelningen

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Ekonomiavdelningen, EKO, svarar för ekonomistyrning och -uppföljning, bokföring, redovisning, budget, prognos, bokslut, projektstöd samt fakturahantering. EKO ansvarar även för resetjänst.

Fakulteten för Naturvetenskap, Teknik och Medier består av tio avdelningar samt ett fakultetskansli. Inom fakultetskansliet finns beredning- och servicefunktioner som arbetar övergripande med planering, styrning, remisshantering, utredningar och uppföljning inom fakultetens verksamhetsområden. Fakultetskansliet svarar för administrativt stöd till lärare och forskare på avdelningarna, fakultetsledningen, fakultetsnämnden och dess råd. Fakulteten finansieras av statsanslag och externa intäkter och omsätter ca 400 miljoner kronor.

Som fakultetsekonom så kommer du att leda det ekonomiska arbetet inom fakulteten och vara ett stöd till fakultetsledningen i ekonomiska frågor. Du är en viktig länk i fakultetens långsiktiga och strategiska arbete vilket innebär att du ingår i fakultetsledningen samt i ledningen för lärosätets centrala ekonomiavdelning. Du ska även delta i ekonomiavdelningens utvecklingsarbete. Avdelningen arbetar bl.a. i ekonomisystemet Agresso samt budgetverktyget Hypergene.

Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara;

 • Proaktivt, långsiktigt och strategiskt ansvarar för fakultetens ekonomistyrning
 • Ansvara för och stödja fakultetsledningen i arbetet med fakultetens budget, prognos, bokslut samt löpande redovisning
 • Analyser, konsolidering, kvalitetssäkring och uppföljning av fakultetsekonomin
 • Bereda produktion- och resursramar för fakultetens avdelningar
 • Samordna fakultetens avdelningsekonomer
 • Utveckla gemensamma processer och arbetssätt tillsammans med övriga ekonomiavdelningen
 • Säkerställa att fastslagna processer och arbetssätt tillämpas med övriga inom ekonomiavdelningen
 • Systematiskt föra dialog inom ekonomiområdet med avdelningsekonomer, dekan, kanslichef, andra motparter inom lärosätet, externa motparter och övriga funktioner inom ekonomiavdelningen

Kvalifikationer:

 • Vi söker dig som har en ekonomisk utbildning på högskolenivå
 • Dokumenterad flerårig och välmeriterad erfarenhet av likvärdigt kvalificerat ekonomiarbete
 • Erfarenhet av att samordna, organisera och planera arbetet inom en arbetsgrupp
 • God erfarenhet av olika ekonomistyrningssystem och Office-applikationer
 • God förmåga till muntlig och skriftlig framställning
 • Utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska

Du bör vara utåtriktad och ha mycket god samarbetsförmåga. Arbetet är förenat med många kontakter såväl inom som utom Mittuniversitetet, varpå dina personliga egenskaper är av stor betydelse.

Anställning och tillträde: Vikariat under tiden 170601-180531 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av Håkan Stenström, förvaltningschef, tfn 072-7348601, Pia Bylander, fakultetsekonom, tfn 010-1428699.

Ansök här

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 170601

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas.
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/1043
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-05-17
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet