Ekonom/utredare till Campusservice

Spara favorit

Mittuniversitetet, Universitetsförvaltningen, Campusservice

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Campusservice ger stöd och service på alla campusorter. Vi ger stöd och service inom •Lokalförsörjning och lokalbokning •Säkerhet •Vaktmästeri •Lokalvård

Campusservice ingår i universitetets gemensamma förvaltning och svarar för lokalförsörjning, säkerhet, vaktmästeri mm. Avdelningens uppdrag är att svara för den interna servicen och att tillhandahålla lokaler för utbildning och forskning utifrån det behov som akademin har. Avdelningen har ett 30-tal medarbetare.  

Arbetsuppgifter: Som ekonom/utredare kommer du ansvara för det ekonomiska och administrativa arbetet inom avdelningen samt arbeta med utredningsuppdrag. Ekonomiadministrativa arbetet inom avdelningen innefattar budget, prognoser, bokslut, uppföljning, analyser samt övrig ekonomiadministration och avtalsadministration. Utredningsuppdragen är ur ett lokalförsörjningsperspektiv med universitetets strategier och mål som utgångspunkt. En viktig del i arbetet är att ge stöd och service till verksamheten i ekonomiska frågor. Du ska även aktivt delta i campusservice löpande utvecklingsarbete.

Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara att

 • stödja avdelningschef, stab och intendenterna i den lärosätesgemensamma ekonomiska cykeln med budget, prognos, och bokslut
 • leda/delta i den lärosätesgemensamma utvecklingen av system och rutiner inom fastighetsekonomi/administration.
 • delta i eller självständigt genomföra utredningar inom lokalförsörjningsområdet
 • delta eller självständigt genomföra förhandlingar/ upphandlingar inom avdelningens ansvarområden.
 • administrera och säkerställa korrekt löpande redovisning inom avdelningen
 • ansvara för internhyressystemet samt extern fakturering
 • analys och uppföljning inom avdelningen
 • föra dialog med avdelningschef samt övriga funktioner inom avdelningen gällande ekonomiska frågor
 • ansvara för projektekonomi i form av kalkyler, budgetar, löpande redovisning och bokslut, rekvisitioner, uppföljning samt analyser.  

Kvalifikationer: Vi söker dig som har en ekonomisk utbildning på högskolenivå och som också har

 • dokumenterad flerårig och välmeriterad erfarenhet av likvärdigt ekonomiarbete
 • god erfarenhet av olika ekonomistyrningssystem och Officeapplikationer
 • god förmåga till muntlig och skriftlig framställning  

Du bör vara utåtriktad och ha dokumenterat mycket god samarbetsförmåga. Arbetet är förenat med många kontakter såväl inom som utom Mittuniversitetet, varför dina personliga egenskaper är av stor betydelse. 

Upplysningar: Information om anställningen lämnas av chefen för Campusservice Lennart Johansson, tfn 010-142 8320 eller 073-8105320.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid, med tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse. 

Stationeringsort: Campus Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökan: Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2017-08-21.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb

 Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas.
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/1450
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-08-04
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet