Doktorand (licentiand) i Datateknik inom Big Data (2)

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem finns på Campus Sundsvall och har närmare 40 anställda. Verksamheten inkluderar forskning inom data- och systemvetenskap och undervisning inom i huvudsak ämnena datateknik och industriell organisation och ekonomi.

Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc) söker doktorand till projektet SMART – Smarta system och tjänster. Forskarstudierna kommer att genomföras tillsammans med industriella partners i ett större projekt som integrerar teknologiutmaningar inom smarta system och tjänster inom applikationsområdet smarta samhällen, övervakning av stora ytor och effektiv produktion.

Forskningsfokus för denna doktorandtjänst kommer att vara på avancerade algoritmer för maskininlärning och data-mining i syfte att analysera stora datamängder. Forskningen inom Big-data analys kommer speciellt att vara inriktade mottorskaliga IoT nätverk, där den tekniska utvecklingen kommer att öka behovet att hantera och analysera stora datamängder dramatiskt.

Behörighet och bedömningsgrunder

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. Tidigare erfarenhet från arbete med trådlös kommunikation, signalbehandling, databaser och realtidsystem ses som en fördel. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den handläggningsordning för doktorandanställningar som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som i första hand motsvarar två års heltidsstudier och förväntas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålls.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan: Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, angivande av önskat forskningsområde enligt ovan, samt övriga handlingar som önskas åberopas. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast den 5 januari 2016. Ansökan skickas till registrator@miun.se eller till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall. Ange i ansökan följande referens: MIUN 2016/2336.

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Månadslön
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/2336
 • Kontakt
  Patrik Österberg, avdelningschef, 010-142 86 14Prof. Tingting Zhang, forskningsledare, 010-142 88 78
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2016-12-08
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet