Doktorand i sociologi med inriktning mot arbetslivsforskning

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Verksamheten innefattar forskning och utbildning inom fyra ämnen: genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Mittuniversitetet söker till Avdelningen för samhällsvetenskap
Doktorand i sociologi, med inriktning mot arbetslivsforskning 
ref.nr MIUN 2017/375

Sociologi har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning. Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena risk- och krisforskning och genusforskning. En stor del av forskningen är organiserad inom de två forskningsenheterna Risk och krisforskningscentrum miun.se/rcr och Forum för genusvetenskap, miun.se/fgv. Inom dessa forskningsområden är organisation och arbetsliv framträdande teman. Just nu bedrivs bland annat forskning om intersektionella perspektiv på arbetsmiljö och hållbar organisering.

Till avdelningen söker vi nu en doktorand i sociologi med inriktning mot arbetslivsforskning

Arbetsuppgifter: Forskarstudier (80%) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20%) under fem år.

Behörighet: För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att den sökande har allmän behörighet (examen på avancerad nivå) och särskild behörighet. Det sistnämnda förtydligas av kravet att sökande inom grundutbildningen har fullgjort 90 högskolepoäng i sociologi eller närliggande ämne och i det sammanhanget författat en uppsats om minst 15 hp, samt minst en magisterexamen i sociologi eller närliggande ämne. Mittuniversitetet har ambitionen att främja jämställdhet – i sin verksamhet behöver universitetet både kvinnors och mäns erfarenheter.

Bedömningsgrund: Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i C- och magister-/masteruppsatser och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Dokumenterad erfarenhet av sociologisk arbetslivsforskning med inriktning mot genus och intersektionalitet utgör en särskild merit. Ansökan bör också åtföljas av en projektskiss på max 5 A4-sidor, som ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men skall peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid under fem år. Tillträde 1 maj 2017 eller enligt överenskommelse.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

För mer information om anställningen/upplysningar: Lektor Angelika Sjöstedt Landén, 010-142 82 79; angelika.sjostedt-landen@miun.se

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer. Ansökan ska vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 9 mars 2017.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt ök
 • Löneform
  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund eller Sundsvall
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/375
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST/TCO, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-02-08
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet