Doktorand i psykologi

Spara favorit

Mittuniversitetet, Fakultet för humanvetenskap, Avdelningen för psykologi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för psykologi har verksamhet på Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom psykologins grundläggande områden som bland annat kognitiv psykologi, socialpsykologi, inlärningspsykologi, utvecklingspsykologi och klinisk psykologi.

Psykologi är en vetenskaplig disciplin som beskriver och förklarar hur och varför människor känner, tänker och handlar. Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom forskningsenheten EPIC (Experimental Psychopathology and Intervention Centre). Vi vill identifiera faktorer som är verksamma i psykologisk behandling; identifiera modererande och medierande komponenter samt, knyta grundforskningens experimentella fynd till vardaglig och klinisk verksamhet. Vi ser ett mycket starkt behov av ett närmande mellan forskning och vardag och vår vision är att skapa en miljö som är gynnsam för forskning som kan påvisa såväl teoretisk som empirisk evidens. Avdelningen för psykologi på Mittuniversitetet har ett välutrustad och funktionellt laboratorium för psykologiska och psykofysiologiska observationer och experiment.

Den nu utlysta tjänsten är inom ramen för projektet Amir (Assessment of Mental health and early Interventions for Refugees).

Behörighet: För att bli antagen till forskarutbildningen i psykologi krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Det sistnämnda förtydligas av kravet att sökande inom grundutbildningen har avlagt en examen på avancerad nivå och innehar minst en magisterexamen i ämnet.

Bedömningsgrund: I ansökan ska sökanden kortfattat (högst 15 000 tecken, vilket motsvarar ca 5-6 A4‐sidor), redogöra för sina forskningsintressen den tänkta forskningsinriktningen samt ange varför han eller hon anser sig vara rätt person för den sökta tjänsten.

Urval sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, projektbeskrivningens originalitet, genomförbarhet och kvalité. Självständiga arbeten under högskoleutbildningen samt skrifter och publikationer i övrigt som visar förmåga till självständighet samt kunskap om och intresse för forskningsområdet är av betydelse. För att kunna erbjuda meningsfulla doktorandprojekt görs prioriteringar utifrån ämnets tillgängliga handledningsresurser. Förtrogenhet med området samt psykologlegitimation anses särskilt meriterande.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Forskarstudier (80%) inom ramen för Amirs forskningsområde samt administration och/eller undervisning (20%) under två och ett halvt år. Tjänsten förväntas leda fram till en licentiatexamen men kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålls.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Placeringsort: Östersund

Upplysningar: Professor Örjan Sundin, tel. 010- 142 82 30, eller avdelningschef professor Francisco Esteves, tel. 010-142 83 25. 

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer.

Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2017-04-03.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt ök
 • Löneform
  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/567
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST/TCO, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-03-06
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet