Doktorand i omvårdnad med inriktning psyktriatisk omvårdnad

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för omvårdnad

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för omvårdnad finns på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inbegriper utbildning och forskning inom området omvårdnad.

Avdelningen för omvårdnad är en av Mittuniversitetets 20 avdelningar. Avdelningen har ca 750 helårsstudenter och 60 anställda. Avdelningen för omvårdnad har en forskarutbildningsmiljö med omvårdnadsvetenskap som forskarutbildningsämne där ett tiotal doktorander är antagna.

Patienter som vårdas inom hälso- och sjukvården har ofta ett komplext vård och omvårdnads behov. I och med utvecklingen av en högteknologisk vård skapas nya behandlingsmetoder som medför ökade krav på vårdteamets kompetens och på ett etiskt agerande genom hela vårdkedjan. Psykiatri och medicin är områden som är i ständig utveckling. Att skapa förtroende och trygghet är viktiga delar av arbetet och patientens individuella behov står i centrum. Arbete med patientsäkerhet och förebyggandet av vårdrelaterade skador ingår också i omvårdnad av hög kvalité.

Behörighet:

7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 1. 1.   avlagt en examen på avancerad nivå,
 1. 2.   fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60

högskolepoäng på avancerad nivå, eller

 1. 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064) 

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Meriterande är relevant specialistsjuksköterskeexamen. 

Bedömningsgrunder: Vid bedömning av sökande kommer särskild vikt att läggas på:

 • Projektbeskrivningens kvalitet, genomförbarhet och relevans för forskning inom respektive annonserat område. Projektplanen skall ha ett tydligt omvårdnadsperspektiv
 • Utbildning
 • Erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete
 • Vetenskaplig produktion
 • Dokumenterad klinisk erfarenhet inom området 

Kvaliteten på ansökningarna bedöms av professorer tillhörande Avdelningen för Omvårdnad. Individuella intervjuer kommer att genomföras. 

Anställningstid: Tillsättningen gäller för en period av 2,5 år, varav 80 % av arbetstiden skall användas för arbetet med avhandlingen och 20 % av arbetstiden till annat arbete vid avdelningen eller undervisning. 

Tillträde: Enligt överenskommelse. 

Lön: Ingångslönen beräknas utifrån en för Mittuniversitetet lokalt avtalad lönestege för doktorander. 

Anställningsort: Licentiandtjänsten, med placeringsort Sundsvall, är inriktad mot psykiatrisk omvårdnad med inriktning patientsäkerhet och bemötande.

Upplysningar: För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: professor och ämnesansvarig för omvårdnadsvetenskap Ove Hellzén, telefon 010-1428518 eller professor Siv Söderberg, telefon 010-1428535 eller avdelningschef Eva Dannetun, telefon 010-1428543. 

Ansökan: Ansökan skall innehålla en projektbeskrivning på maximalt 10 sidor. Projektplanen skall innehålla: 

 • Redogörelse för problemformuleringar och metod 
 • Kortfattad översikt över relevant teori inom området och dokumenterad kunskap över aktuell forskning inom området
 • Tidsplan för arbetet 

Projektbeskrivningen ska vara av sådan kvalitet att den kan ligga till grund för antagning för licentiandstudier. 

Projektbeskrivning, CV, vidimerade betyg och intyg, samt lista över eventuella publikationer som visar sökandes ämnes- och vetenskapliga kompetens skall bifogas ansökan.

Välkommen med din ansökan via vår rekryteringssystem 17-10-22

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt ök
 • Löneform
  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/1798
 • Kontakt
  Ove Hellzén ämnesansvarig, 010-1428518Siv Söderberg professor, 010-1428535Eva Dannetun avdelningschef, 010-1428543
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST/TCO, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-09-25
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet