Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap(2)

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

The Department of Media and Communication Science at Campus Sundsvall offers four first cycle programmes and one international Master’s programme in the following subjects: Photojournalism, Graphic Design, Media and Communication, and Journalism. The research centre DEMICOM is a part of the department.

Mittuniversitetet söker till forskningscentret DEMICOM / Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap,
Campus Sundsvall
Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
Ref nr MIUN 2017/310

Mittuniversitetet utlyser härmed en anställning som doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot ledarutveckling i kommunikativt ledarskap vid forskningscentret DEMICOM.

Inom DEMICOM forskar vi om demokrati och kommunikation i det digitala samhället. Forskningen är tvärvetenskaplig och rymmer forskargrupper och projekt som integrerar och berör två profilområden:

Den medialiserade demokratin som rymmer forskning om nyhets- och sociala mediers produktionsvillkor, innehåll och demokratiska funktioner där digitala medieplattformar, nyhetsprocesser och samhällsjournalistiskt utbud samt relationen mellan medieutvecklingen och demokratiska processer analyseras.

Kommunikationens demokratiska värden omfattar forskning om organisationers interna och externa kommunikation som formar medarbetares och intressenters delaktighet och förståelse och analyserar kommunikativt ledarskap och förändringsprocesser, strategisk politisk kommunikation, kommunikationsstrategier vid samhällsstörningar och kommunikation för hållbar utveckling.

Forskningen vid DEMICOM är strategiskt viktig för Mittuniversitetet, eftersom den i hög grad svarar mot inomvetenskapliga och samhälleliga behov, är nationellt ledande och internationellt erkänd samt driver forskningsfronten inom de två profilområdena. Forskargrupperna integrerar forskare inom journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap, sociologi, kvalitetsteknik samt forskare vid CER, Centrum för ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet, samt har viktiga internationella samarbetspartners.

Arbetsuppgifter: Doktorandanställningen utlyses inom forskningsprojektet ”Värdet av utbildning i kommunikativt ledarskap”. Forskningsområdet Kommunikativt ledarskap har undersökts inom Demicom sedan 2010/11 utifrån olika forskningsintressen och perspektiv, och projektet syftar till att analysera utbildning av chefer i kommunikativt ledarskap i två multinationella företag. Projektet samlar en grupp forskare inom kommunikationsvetenskap och kvalitetsteknik och representanter från företagen. 

Doktoranden anställs på heltid under två år och ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, där målet är att utveckla förmågan till självständig analys och att författa en licentiatuppsats. Därefter finns möjlighet att ansöka om fortsatta forskarstudier fram till doktorsexamen under förutsättning att ytterligare finansiering föreligger. Övrig tjänstgöring som avser undervisning vid Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Behörighet och bedömningsgrunder: För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande antingen har avlagt en examen på avancerad nivå, eller har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Den sökande måste ha minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskap.

Avgörande urvalskriterium för att antas till utbildning på forskarnivå är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, tidigare studieresultat, samt kvaliteten på inskickad forskningsplan relaterad till tjänstens inriktning och Demicoms forskningsverksamhet.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Från denna tid avräknas den tid som inte har ägnats åt forskarutbildning. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Snarast

Information om anställningen lämnas av professor Catrin Johansson, ämnesföreträdare och ansvarig för forskarutbildningen, e-post: Catrin.Johansson@miun.se, telefon: 070-554 26 69. Se även miun.se/mkv och miun.se/demicom

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Till ansökan bifogas personligt brev med referenser, meritförteckning, styrkta kopior av akademiska dokument, högst två akademiska uppsatser eller artiklar (t.ex. uppsatser författade inom ramen för utbildningen) samt en forskningsplan. Ansökan ska vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast den 3 mars 2017.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt ök
 • Löneform
  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/310
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST/TCO, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-02-02
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet