Doktorand i kvalitetsteknik i samarbete med omvårdnad

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avd för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik har sin verksamhet på Campus Östersund. Avdelningen utbildar och bedriver forskning inom matematik, maskinteknik/sportteknologi, kvalitetsteknik och ledarskapsutveckling.

 • Vill du vara med och skapa ny kunskap om hur effektivitet och kvalitet i Hälso- och sjukvårdens vårdkedja kan förbättras?
 • Brinner du för att leda, möjliggöra och inspirera andras lärande?
 • Vill du vara del av och bidra i ett projekt som fokuserar på ledarskap, vårdkontinuitet, säkerhetskultur och lärande?

Då tror vi att du kommer trivas och passa väl tillsammans med oss i projektgruppen för forskningsprojektet ”Ökad kvalitet och effektivitet i vårdkedjor”.

Projektet är tvärvetenskapligt och förväntas skapa nya infallsvinklar, då vi ser att samskapad tvärvetenskaplig kunskap är en framgångsfaktor och en förutsättning för att hitta lösningar när vi ställs inför komplexa samhällsutmaningar. Genom aktionsforskningen kommer organisatoriskt lärande och förbättringar skapas i de ingående organisationerna. Projektet kommer också att leda till utvecklade och testade arbetssätt och metoder som kan användas i andra vårdkedjor och hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Arbetsuppgifter: Då projektets forskning i huvudsak kommer att genomföras genom fallstudier och aktionsforskning förväntas doktoranden arbeta interaktivt och inkluderande med såväl forskarna i projektet som de medverkande organisationerna. Både kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att användas eftersom ett rikare resultat erhålls när samma fenomen studeras med olika metoder. Doktoranden anställs på heltid under tre år och ska, genom att delta i forskningsprojektet, ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå där målet är att utveckla förmågan till självständig analys och att författa en licentiatuppsats. Andelen forskarutbildning uppgår till minst 80 procent av tiden och annan institutionstjänstgöring kan uppgå till 20 procent och innefatta undervisning.

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i för forskningsprojektet relevant ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Dina personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. I din ansökan ska du ge en kort beskrivning av dina visioner och mål som doktorand vilket är ett avgörande urvalskriterium.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

Placeringsort: Östersund

Tillträde: snarast eller efter överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av av Ingela Bäckström, projektledare för forskningsprojektet ”Ökad kvalitet och effektivitet i vårdkedjor samt docent i kvalitetsteknik, e-post: ingela.backstrom@miun.se, telefon: 070-257 62 23. Se även www.miun.se/kvalitetsteknik.
Fredrik Ståhl avdelningschef telefon. 010-142 84 64.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 29 oktober 2017.
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas. 


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt ök
 • Löneform
  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2017/1689
 • Kontakt
  Ingela Bäckström Projektledare, 070-257 62 23Fredrik Ståhl Avdelningschef, 010-142 84 64
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST/TCO, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-09-14
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet