Doktorand i hälsovetenskap

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

The Department of Health Sciences is situated at Campus Sundsvall and Campus Östersund. It offers courses, programmes and research in the fields of Public Health Science, Sports Science and Rehabilitation Science.

Mittuniversitetet söker doktorand i Hälsovetenskap, Campus Östersund, till ett projekt inom Omgivningsfysiologi och ämnesområdet Idrottsvetenskap. Forskningen kommer att genomföras inom forskargruppen ”Environmental Physiology Group” (EPG) som studerar människans prestation i extrema miljöer. Det övergripande syftet med forskningen är att öka kunskapen om människans fysiologi och prestation på hög höjd och vid fridykning, dvs i miljöer där syretillgången är begränsad, samt vid extrema temperaturer. I projektet undersöker vi människans generella anpassningsförmåga till olika miljöer och vad som avgör en individs förutsättningar, bland annat i syfte att kunna underlätta acklimatiseringen. Doktorandprojektet kan omfatta samtliga eller några av projektets delar.

Behörighet: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet och särskilda behörighet, och som bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. (jfr. SFS 2006:1053, HF 7 kap 35 §).Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet är studier om minst 60 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne, t ex inom fysiologi eller medicin, förvärvat genom studier t ex i Idrottsvetenskap, Medicin, eller Biologi, eller inom Sjukgymnast- eller Sjuksköterskeutbildningen, eller motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder: Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet att baseras på eget arbete (t.ex. publikationer, examensarbete eller projektarbete), genomgångna kurser, praktiska erfarenheter av forskningsarbete och på intervju med den sökande. Tidigare erfarenhet från arbete med forskningsprojekt inom omgivningsfysiologi är meriterande, särskilt arbete med frågor kring hög höjd, fridykning och termofysiologi. Erfarenhet från praktiskt arbete i extrema miljöer och i olika länder är meriterande, liksom goda kunskaper i engelska. Personliga kvalitéer som förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, initiativförmåga, analytisk förmåga och annan lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes bakgrund, intressen och visioner samt motivation till ansökan skall inkluderas.

Anställning: Doktorandanställningen avser fyra års heltidsstudier och förväntas leda fram till en doktorsexamen. Anställning är på 100 procent varav annan tjänstgöring kan ingå med upp till 20 procent av heltid, t ex i form av undervisning eller administrativt arbete, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. En del arbete kommer att bedrivs i fält.

Placeringsort: Östersund

Tillträde: 2017-04-01 eller enligt överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av Prof. Erika Schagatay, e-post: Erika.Schagatay@miun.se, ämnesföreträdare Idrottsvetenskap, forskningsledare för EPG.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan: Ansökan ska innehålla en styrkt meritförteckning med kopior av betyg och examensbevis, samt övriga handlingar som åberopas inklusive publikationer eller manuskript. Den ska också innehålla en beskrivning av den sökandes forskningsintressen och erfarenheter i förhållande till det i ovan beskrivna projektet. Ansökan ska vara Mittuniversitetet tillhanda senast 2017-02-28. Ansökan skickas till registrator@miun.se eller till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall. Ange Ref nr MIUN 2017/95 på ansökan. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

 

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  2017-04-01 eller enligt överenskommelse
 • Löneform
  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100 %
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/95
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-01-09
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet