Doktorand i Elektronik(2)

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för elektronikkonstruktion

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Avdelningens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).

Den tillgängliga tjänsten behandlar forskning inom området elektronik. Du kommer ges möjligheten att vara med och utveckla ny teknik som bidrar till att effektivisera de arbetsmoment som ingår i förläggning av optisk fiber. Forskningen inom detta område ingår i forskningsmiljön Transformativa Teknologier vid Mittuniversitetet. Din forskning kommer att ske i ett nära samarbete med ett flertal regionala såväl som nationella partnerföretag samt med ett 100 tal andra forskare vid forskningscentren STC (Sensible Things that Communicate).

Doktorandtjänsten är fokuserad på implementation av mycket små navigeringssystem som bygger på tröghetsnavigering. Ditt arbete omfattar både elektronikkonstruktion av små inbyggda system samt signalbehandling för att behandla sensordata och på så vis beräkna fram relevant information. Du kommer ges möjligheten att få utföra både teoretiskt och experimentellt orienterad forskning kopplad till detta område.

Arbetsuppgifter: Egen forskarutbildning innefattande forskning 80-100% och kan innehålla max 20% undervisning och administrativt arbete.

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektronik (eller närbesläktat ämne) eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. Du kommer att samverka med närliggande projekt och tidigare erfarenhet från arbete med fiberinstallation, inbyggda system, analog elektronik, signalbehandling, bildbehandling, radio- och antennteknologi, kraftelektronik samt induktionsvärme ses som en fördel och bör lyftas fram i ansökan. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: 2017-04-01 eller efter överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av Kent Bertilsson, Kent.Bertilsson@miun.se, +4670 686 44 43 Se även STCs hemsida www.miun.se/stc

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas. Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2017-03-13.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt ök
 • Löneform
  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/237
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST/TCO, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-02-02
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet