Doktorand i Elektronik

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för elektronikkonstruktion

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Avdelningens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).

Doktorand i Elektronik med inriktning mot röntgenbaserade mätsystem för miljötekniska användningsområden

Arbetsuppgifter: Doktorandanställning inriktad på mätsystem för att detektera tungmetaller i naturen och i industriella processer med hjälp av röntgenfluorescens. Dina studier kommer att fokusera på att utveckla mätsystem som kontinuerligt kan övervaka känsliga ekosystem eller kritiska industriella processer. Utmaningen för systemet ligger i att aktivt ska kunna påverka processer för att minimera deras miljöpåverkan.

Ditt arbete kan innefatta både praktik och teori, utveckling av sensorer och utläsningssystem samt uppbyggnad av testsystem för miljöstyrning.  

För mer information kontakta: Dr. Börje Norlin, Borje.Norlin@miun.se

Behörighet och bedömningsgrund alt Kvalifikationer: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande.

Vi ser det som en fördel om du har kunskap och erfarenhet inom strålningsfysik, detektorteknik och miljöteknik ses som en fördel. Dina personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. I din ansökan, bör du ge en kort beskrivning av dina visioner och mål som doktorand och forskare.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den handläggningsordning för doktorandanställningar som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Doktorandanställningen avser en anställning som i första hand motsvarar två års heltidsstudier och förväntas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålls. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Claes Mattsson, claes.mattsson@miun.se,tefefon, +46 (0)10 142 84 98, och Dr. Börje Norlin, borje.norlin@miun.se, telefon +46 (0)10 142 85 94, mobil +46 (0)72 581 61 94,.

Se även STCs hemsida www.miun.se/stc.

Ansökan: Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, angivande av önskat forskningsområde enligt ovan, samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2017-08-31.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt ök
 • Löneform
  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/1355
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST/TCO, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-07-03
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet