Doktorand i Data‐ och systemvetenskap (6)

Spara favorit

Avdelningen för arkiv- och datavetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Verksamheten inkluderar utbildning i ämnena: datateknik, datavetenskap samt arkiv- och informationsvetenskap.

Mittuniversitetets Centrum för Digital Informationsförvaltning (CEDIF) söker doktorander inom projektet ISERV - Information för e-tjänster. Forskningen kommer att genomföras i samarbete med en rad olika partners i något av delprojekten i ISERV (Elmarknad, e-förvaltning eller Infrastruktur).

Projektet kommer verka i en regionen med en mängd offentliga och privata organisationer som hanterar stora mängder kund- och medborgarinformation. Den accelererande mängden av data som hanteras ställer krav på lagring, sökbarhet, säkerhet, och spårbarhet över tid. Det finns en stor potential att i samverkan utveckla plattformar och e-tjänster som hjälper organisationer med framtagande av modeller och strategier för dess löpande digitala informationshantering och förvaltning.

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i arkivvetenskap eller närbesläktade ämnen, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. Tidigare erfarenhet från IT– och verksamhetsarkitektur, informationsmodeller, processer, nyttorealisering och e-tjänster ses som en merit.

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Anställning: Anställningen löper på tre år från anställningsdatumet. Doktorandanställningen avser en anställning som i första hand förväntas leda fram till minst en licentiatexamen efter c:a två år. Efter tre år kan anställningen komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålls. Anställning är på 100 procent varav institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Efter överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av Dr. Göran Samuelsson (Goran.Samuelsson@miun.se) eller Erik Borglund (erik.borglund@miun.se) . Mittuniversitetets hemsida är www.miun.se.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Fackliga företrädare: Ummis Jonsson, SACO, tfn 010-142 88 09 och Lollo Ljuslin, 010-142 79 14, Fackförbundet ST.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas. Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda senast 2016-11-02. Ansökan skickas till registrator@miun.se eller till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall. Ange ref nr MIUN 2016/2009 på ansökan.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Fast månadslön
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/2009
 • Publicerat
  2016-10-19
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet