Chef till Avdelningen för studieadministration

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för studieadministration

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för studieadministration (STUA) arbetar till övervägande del med myndighetsfrågor men också med studie- och utbildningsrelaterad service för studenter och akademi. STUA omfattar fyra verksamhetsområden vari ett flertal expertfunktioner och för universitetet nödvändiga stödsystem inryms.

Avdelningens verksamhet
Verksamheten på avdelningen är uppdelad i tre verksamhetsområden som samtidigt utgör organisatorisk indelning; registratur och arkiv, systemvård för studie-, forsknings- och utbildningsdokumentation samt examens- och tillgodoräknandehandläggning. Avdelningen arbetar både med utveckling och förvaltning och är huvudsakligen en myndighetsutövande stödfunktion där arbetet styrs av gällande lagar och förordningar samt lokalt fastställda regler. Arbetet sker företrädesvis i eller med hjälp av de sex system som avdelningen ansvarar för. Verksamheten griper över båda campusorterna, Sundsvall och Östersund.

Inom registratur och arkiv ingår bland annat hantering av post och registrators e-post, diarieföring, ordnings- och förteckningsarbete samt sortering och arkivläggning. Inom verksamheten finns systemen W3D3, Klara och e-arkivet Marshal OAIS.

Universitetets studiedokumentation sker i Ladok. I forskningsdatabasen Converis hanteras bl a de forskarstuderandes individuella studieplaner och i utbildningsdatabasen Atlas skapas universitetets utbildningsutbud i form av kurs- och utbildningsplaner.

Universitetets examensenhet tar emot examensärenden, utreder och fattar beslut om dessa, skapar och expedierar examensbevis samt yttrar sig i överklagandeärenden. Enheten ansvarar även för universitetets tillgodoräknandeordning. 

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ledare som vill vara med och forma vår studieadministration. Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete med höga krav på din förmåga att anpassa verksamheten efter nya förutsättningar såväl som förvaltande förmåga.

Avdelningen består av 14 medarbetare fördelade på båda campusorterna och ditt uppdrag blir att utifrån ett strategiskt perspektiv leda och utveckla verksamheten.

Du ansvarar för att avdelningens arbete med processer och system är i linje med strategiska beslut och målsättningar för Mittuniversitetet. Du säkerställer att infrastruktur och tjänsteinnehåll är effektivt och anpassat till verksamhetens behov och framtida utmaningar. Du bidrar med att utveckla avdelningen till att vara verksamhetsorienterad och servicefokuserad. Vidare kommer du att samla medarbetarna kring mål och visioner och tillsammans driva verksamheten rättssäkert. Rollen innebär fullt budget- och personalansvar. Du är systemägare för de sex system som avdelningen rymmer och ingår i universitetets systemförvaltningsråd. Du är underställd förvaltningschefen och ingår därmed också i universitetsförvaltningens ledningsgrupp.

Vem är du?
Du har en akademisk examen som är relevant för uppdraget och har bred erfarenhet från olika studieadministrativa processer inom universitets- och högskolesektorn.

För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har erfarenhet av chefsuppdrag med fullt ledningsansvar för personal och verksamhet.

Som person är du självgående och kan planera ditt eget arbete samtidigt som du kan ta dig an ad-hoc uppgifter och stötta din personal. För att trivas i rollen är det viktigt att du uppskattar att arbeta både med utveckling och med det operativa arbetet. Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.

Du är drivande och initiativrik och strävar efter ständiga förbättringar. Du arbetar strategiskt och målinriktat med tydlighet, öppenhet och lyhördhet. Du kan skapa goda relationer med personer på organisationens alla nivåer.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställning och tillträde: Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund eller Sundsvall.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Du är välkommen att kontakta förvaltningschef Håkan Stenström 010-142 86 01 för mer information om anställningen.

Fackliga företrädare: Ummis Jonsson, SACO, tfn 010-142 88 09 och Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST/TCO, tfn 010-142 79 14.

Ansökan: Din ansökan med meritförteckning ska vara inkommen via vårt rekryteringssystem senast den 13 april 2017.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Månadslön.
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund eller Sundsvall
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/699
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-03-27
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet