Biträdande universitetslektor i analytisk kemi

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för naturvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.

Avdelningen för naturvetenskap (NAT) spänner över ett brett fält av utbildningsmöjligheter och forskningsinriktningar. Avdelningens verksamhet innefattar huvudsakligen ämnena biologi, fysik, kemi och maskinteknik. Inom dessa ämnen ger avdelningen kurser inom ett flertal utbildningsprogram, exempelvis civilingenjörsprogrammen i teknisk kemi och teknisk design samt kandidatprogrammet biomedicinsk analytiker. Utbildningarna anknyter starkt till den ämnesforskning och till den profilerade forskning som bedrivs inom avdelningen. 

Arbetsuppgifter: Anställningen omfattar forskning, undervisning, utbildningsadministration, kursansvar och utvecklingsarbete. Andelen forskning är ca
50 %, men kan variera över tid. Undervisning inom berörda ämnen sker huvudsakligen på traditionell campusform men även på distans, varför en del av undervisningen utförs via nätbaserade lärplattformar. Möjlighet till kompetensutveckling finns inom ramen för anställningen enligt gällande kollektivavtal och lokala riktlinjer. 

Behörighet: Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens normalt högst sju år före ansökningstidens utgång.

Urval och bedömningsgrunder: Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom analytisk kemi eller inom annat närliggande forskningsområde. Mer specifikt ska den sökande ha fördjupade kunskaper om applikationer och metodutveckling med LC-MS/MS. Meriterande är också erfarenhet av provtagning och provupparbetning av exempelvis jord- och markvattenprover, liksom kunskaper inom området hållbar utveckling. Då handledning av forskarstuderande och masterstudenter kan komma att ingå, är genomförd utbildning för handledning av doktorander starkt meriterande.

Den sökande ska ha flerårig erfarenhet av undervisning och dokumenterade pedagogiska färdigheter. Mer specifikt ska den sökande ha dokumenterad god kompetens för att undervisa inom området analytisk kemi. Erfarenhet av kursutveckling och kursansvar är en fördel. Meriterande är erfarenhet av handledning av examensarbeten inom biomedicinsk laboratorievetenskap och genomförd kurs i pedagogik på högskolenivå. God förmåga att kommunicera på svenska och engelska är ett krav.

Då vi ofta arbetar i lärarlag inom undervisning och i olika projektgrupper inom forskning, så läggs stor vikt vid din samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har en flexibel personlighet med god initiativrikedom och förmåga att ta ansvar.

Mittuniversitetet strävar efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald, och särskild hänsyn tas till detta vid rekrytering. 

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning på heltid (2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år). Tillträde 1 november 2017 eller efter överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Dan Bylund, tfn 010-142 8909, dan.bylund@miun.se

Fackliga företrädare: Ummis Jonsson, SACO, tfn 010-142 8809 och Lollo Ljuslin, ST, tfn 010-142 7914.

Ansökan: Till ansökan bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2017-08-15.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!

 

 [BA1]Generell text NAT

 [BA2]Generell text
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  1 november eller enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/991
 • Publicerat
  2017-07-03
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet