2 vikarierande universitetsadjunkter i turismvetenskap

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för turismvetenskap och geografi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för turismvetenskap och geografi har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom turism.

Mittuniversitetet söker till Avdelningen för Turismvetenskap och Geografi, Campus Östersund
2 vikarierande universitetsadjunkter i turismvetenskap,
Tjänst 1, 65 %, ref nr MIUN 2017/373
Tjänst 2, 50 %, ref nr MIUN 2017/376

Vid avdelningen finns tre ämnen, turismvetenskap, geografi och kulturgeografi. Vi bedriver utbildning inom turismprogram och på fristående kurser på grund och avancerad nivå. Vi ger också kurser i geografi inom lärarutbildningsprogram och uppdragsutbildning. Inom ämnet turismvetenskap har vi forskarutbildning. Avdelningens forskning bedrivs och kommuniceras via Turismforskningscentrat Etour, miun.se/etour.

Tjänst 1. Vikarierande universitetsadjunkt i turismvetenskap 65%
Arbetsuppgifter: Anställningen som vikarierande universitetsadjunkt i turismvetenskap innebär undervisning inom ämnet. Undervisningen sker främst på distans med hjälp av IT-stöd. Administrativa uppdrag eller annan institutionstjänstgöring kan förekomma.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. För behörighet som adjunkt vid Mittuniversitetet krävs högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng, högskoleutbildning omfattande minst 90 högskolepoäng inom turismvetenskap eller motsvarande inom det ämnesområde anställningen avser, samt visad pedagogisk skicklighet. För denna tjänst krävs förutom ovanstående behörighetskrav, goda språkkunskaper i svenska. Vid universitetet ska för behörighetsgrunden ”motsvarande kompetens” i huvudsak gälla utländsk akademisk grundexamen.

Bedömningsgrunder: De sökande bedöms utifrån pedagogisk skicklighet. Meriterande är master eller magisterexamen i turismvetenskap och stor vikt läggs vid ämneskunskaper i turismvetenskap. Meriterande är tidigare undervisning inom ämnet på universitetsnivå och genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Vidare är erfarenhet av kursansvar och distansundervisning meriterande. Den sökande ska vid anställning vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen i Östersund.

Anställning: Anställningen som vikarierande universitetsadjunkt är tidsbegränsad 16 april – 15 augusti 2017.

Stationeringsort: Östersund

Tillträde: 16 april 2017.

Tjänst 2. Vikarierande universitetsadjunkt i turismvetenskap 50%
Arbetsuppgifter: Anställningen som vikarierande universitetsadjunkt i turismvetenskap innebär undervisning inom ämnet. Undervisningen sker på distans med hjälp av IT-stöd och omfattar en sommarkurs (distans) och en kurs under höstterminen (distans).

Behörighet: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. För behörighet som adjunkt vid Mittuniversitetet krävs högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng, högskoleutbildning omfattande minst 90 högskolepoäng inom turismvetenskap eller motsvarande inom det ämnesområde anställningen avser. För denna tjänst krävs förutom ovanstående behörighetskrav, kunskap om svensk och internationell turism, erfarenhet av distansundervisning och goda språkkunskaper i svenska. Vid universitetet ska för behörighetsgrunden ”motsvarande kompetens” i huvudsak gälla utländsk akademisk grundexamen.

Bedömningsgrunder: De sökande bedöms utifrån pedagogisk skicklighet. Stor vikt läggs vid ämneskunskaper i turismvetenskap, särskilt inom områden som svensk och internationell turism och erfarenheter av distansundervisning. Meriterande är genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställning: Anställningen som vikarierande universitetsadjunkt är tidsbegränsad 15 maj-15 november 2017

Stationeringsort: Östersund

Tillträde: 15 maj 2017.

Upplysningar: Information om anställningen lämnas av avdelningschef Daniel Laven, tfn. 010 142 8620 eller studierektor Rosemarie Ankre, tfn. 010 1427836 .

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för tjänsten. Ansökan ska vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 10 mars 2017. För tjänst 1 ange referensnummer MIUN 2017/373. För tjänst 2 ange referensnummer MIUN 2017/376.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  enligt ök
 • Löneform
  Individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  2
 • Syssel­sättnings­grad
  50-65 %
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/373, 2017/376
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-02-09
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet