Universitetslektor i sociologi, vikariat 6 månader

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Verksamheten innefattar forskning och utbildning inom fyra ämnen: genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Sociologi ingår, tillsammans med genusvetenskap, i en enhet inom avdelningen för samhällsvetenskap (SHV). Ämnet är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. Det utlysta vikariatet lokaliseras i Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen är inriktad mot arbetslivsforskning, risk- och krisforskning samt genusforskning.

Ämnet är knutet till två starka forskningsmiljöer, Risk and Crisis Research Centre (RCR) och Forum för genusvetenskap (FGV).

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå, liksom egen forskning och ansökning om forskningsmedel. Undervisningen kommer att bedrivas inom ramen för Personal- och arbetslivsprogrammet samt Risk- och krishanteringsprogrammet. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av sociologiämnet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. (HF kap 4, § 4).

Den som ska anställas som lektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, (miun.se/anstallningsordning, miun.se/huv/handlaggningsordningar).

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder: Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av undervisning inom organisations- och arbetslivsområdet är meriterande, Erfarenhet av användande av kvantitativa metoder inom såväl forskning som undervisning förutsätts.

Upplysningar lämnas av avdelningschef Pär Olausson, par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47 och ämnesföreträdare Roine Johansson, roine.johansson@miun.se eller tfn 010-142 81 53.

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning i sex månader på heltid. Tillträde 2017-08-01, eller enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2017-05-26 

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning 3-6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/909
 • Facklig företrädare
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
 • Publicerat
  2017-04-25
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet