Universitetslektor i religionsvetenskap 50 %

Spara favorit

Mittuniversitetet, Fakultet för humanvetenskap, Avdelningen för humaniora

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för humaniora vid Mittuniversitetet är en flerämnesavdelning med för närvarande sex ämnen: engelska, historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, svenska språket och svenska som andraspråk. Historia och engelska är forskarutbildningsämnen medan övriga ämnen har examensrätt på avancerad nivå utom det nyinrättade ämnet Svenska som andraspråk.

Arbetsuppgifter: Anställningen innehåller i huvudsak undervisning på grundnivå Religionsvetenskap A-C, samt på kurser i grundlärarutbildning och fortbildning. Anställningen kan också komma att innehålla undervisning på ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan, under förutsättning att inlämnad examensrättsansökan beviljas. Flera av kurserna ges med distributionsform IT-distans varför förtrogenhet med webbaserade lärplattformar är en fördel. Mittuniversitetet använder Moodle som lärplattform.  

Behörighet och bedömningsgrund: Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom religionsvetenskap eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, (miun.se/anstallningsordning, miun.se/huv/handlaggningsordningar).

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Särskilt meriterande är forskning om buddhism med antropologiska perspektiv. Erfarenhet av arbete med lärarutbildning och lärarfortbildning liksom forsknings- och utbildningsinsatser med inriktning mot ämnesdidaktik är meriterande. Stor vikt läggs också vid de sökandes förtrogenhet och erfarenheter av att ha undervisat på kurser som ges med distributionsformen IT-distans och att undervisningserfarenheten är mycket bred, dvs. dokumenterad god kompetens om att undervisa om alla världsreligionerna ska vara styrkt.  

Anställning: Den utlysta anställningen omfattar 50% och är en tillsvidareanställning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Tomas Berglund, tfn.010 142 8165 och ämnesstudierektor, Anna-Pya Sjödin tfn.010 142 81 28

Handläggning:. Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2017-10-31.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Deltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  50 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/801
 • Publicerat
  2017-09-25
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet