Universitetslektor i engelska

Spara favorit

Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för humaniora vid Mittuniversitetet är en flerämnesavdelning med för närvarande sex ämnen: engelska, historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, svenska språket och svenska som andraspråk. Historia och engelska är forskarutbildningsämnen medan övriga ämnen har examensrätt på avancerad nivå utom det nyinrättade ämnet Svenska som andraspråk.

Avdelningen för humaniora är en flervetenskaplig avdelning. Ämnet engelska har examensrätt upp till och med utbildning på forskarnivå. Kursutbudet består av fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå, ett ett-årigt magisterprogram, kurser inom olika lärarutbildningsprogram samt kurser på forskarnivå.  

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår främst undervisning, handledning, och kursutveckling, alla med inriktning mot det litteraturvetenskapliga området såväl inom vårt fristående kursutbud som i kurser inom lärarutbildningens olika program (från förskole- till gymnasienivå). 

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning, som kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet, genomgått högskolepedagogisk utbildning samt som har goda kunskaper i svenska. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. (HF kap 4, § 4). Den som ska anställas som lektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, (miun.se/anstallningsordning, miun.se/huv/handlaggningsordningar). 

Då arbetsuppgifterna inkluderar undervisning inom lärarutbildningsprogram är ämnesdidaktisk kompetens meriterande, särskilt för de lägre åldrarna. I arbetsuppgifterna ingår campus-undervisning på grundnivå. Dessutom ges en stor del av våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i form av nätbaserade distanskurser varför erfarenhet av nätbaserat lärande också är meriterande. Aktivt deltagande i ämnets forsknings- och arbetsmiljö förväntas, vilket kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen. 

Upplysningar: Ytterligare information i ärendet lämnas av ämnesföreträdare Terry Walker, tfn +46 (0)76-232 52 16, terry.walker@miun.se, studierektor Martin Shaw, tfn +46 (0)72-506 58 33, martin.shaw@miun.se samt avdelningschef Tomas Berglund, tfn +46 (0)10-142 81 65, tomas.berglund@miun.se 

Fackliga företrädare: Ummis Jonsson, SACO, tfn +46 (0)63-16 53 08 och Lollo Ljuslin, fackförbundet ST/TCO tfn +46 (0)63-16 57 14

Anställning: Tillsvidare, heltid.

Anställningsort: Sundsvall

Tillträde: Enligt överenskommelse

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.  

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Ansökan: Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2017-10-15.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/1288
 • Publicerat
  2017-07-05
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet