Universitetslektor i engelska

Spara favorit

Mittuniversitetet, Fakultet för humanvetenskap, Avdelningen för humaniora

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för humaniora finns på Campus Sundsvall. Verksamheten bedriver forskning och erbjuder över 70 olika kurser inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap.

Ämnet engelska har examensrätt upp till och med utbildning på forskarnivå. Kursutbudet består av fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå, ett ettårigt magisterprogram, kurser inom olika lärarutbildningsprogram samt kurser på forskarnivå. 

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår främst campus-undervisning med inriktning mot det litteraturvetenskapliga området såväl som i kurser inom lärarutbildningens olika program.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som vikarierande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i engelsk litteratur, som kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet samt som har goda kunskaper i svenska. Då arbetsuppgifterna inkluderar undervisning inom lärarutbildningsprogram är ämnesdidaktisk kompetens meriterande, särskilt för de lägre åldrarna. I arbetsuppgifterna ingår campus-undervisning på grundnivå. Dessutom ges en del av våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i form av nätbaserade distanskurser varför erfarenhet av nätbaserat lärande också är meriterande.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning i fem månader, deltid 80%. Tillträde 2017-09-01.

Anställningsort: Sundsvall

 Upplysningar: Ytterligare information i ärendet lämnas av ämnesföreträdare Terry Walker, tfn +46 (0)76-232 52 16, terry.walker@miun.se, studierektor Martin Shaw, tfn +46 (0)72-506 58 33, martin.shaw@miun.se samt avdelningschef Tomas Berglund, tfn +46 (0)10-142 81 65, tomas.berglund@miun.se.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering samt en fullständig publikationslista.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2017-08-11.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning 3-6 månader
 • Anställningens omfattning
  Deltid
 • Tillträde
  2017-09-01
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas.
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  80
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/1222
 • Publicerat
  2017-06-08
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet