Universitetslektor i bild(2)

Spara favorit

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid avdelningen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.

Inom ämnet pedagogik har vi också egen forskarutbildning. Avdelningen för utbildningsvetenskap är inne i ett intensivt utvecklingsskede. Utöver gängse utbildning på både grundnivå och avancerad nivå pågår uppbyggnaden av forskningsmiljöer och vidareutveckling av forskarutbildning. Nu vill vi ytterligare förstärka vår kompetens när det gäller arbetet med utbildning och forskning i bild.

Arbetsuppgifter: Aktivt medverka i vidareutvecklingen av bildämnet inom lärarutbildningen. Undervisning i bildkurser inom Förskollärarlärarutbildningen och/eller Grundlärarutbildningen mot fritidshem samt fristående kurser i bild. Undervisning kan också förekomma inom uppdragsutbildning. En del av undervisningen bedrivs på distans med hjälp av IT-stöd. Avdelningen ser gärna att lektorer initierar forskning och/eller engagerar sig i befintliga och planerade forskningsprojekt. Under de första två åren omfattar tjänsten fakultetsfinansierad forskning om 40 procent.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens alternativt konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet. Den som skall anställas som lektor skall för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, högskoleförordningens 4 kap samt i Humanvetenskapliga fakulteten regler om anställningar.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten, i termer av erfarenhet av undervisning, samt god samarbetsförmåga och flexibilitet, som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla, leda, genomföra och utvärdera utbildning och forskning samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning, utbildning och utvecklingsarbete. Vikt fästs också vid administrativ förmåga som t.ex. kursansvar.

Upplysningar: lämnas av avdelningschef Lena Ivarsson, 010-142 8044, 076-821 06 90, lena.ivarsson@miun.se

Anställning: Tills vidare. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i Högskoleförordningens kap.4 och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för vetenskaplig och/eller konstnärlig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som den sökande önskar åberopa. Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 2017-02-19.

 

Välkommen med din ansökan!

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Månadslön
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/2300
 • Kontakt
  Lena Ivarsson Avdelningschef, 010-142 8044
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-01-19
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet