Doktorand i sociologi

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Verksamheten innefattar forskning och utbildning inom fyra ämnen: genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Inom sociologi bedrivs såväl forskning som utbildning på både campus Sundsvall och campus Östersund. Sociologi har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning. En stor del av forskningen inom ämnet utgörs av risk- och krisforskning, vilken är organiserad inom Risk och krisforskningscentrum (www.miun.se/rcr). Inom ramen för projektet Samhällsresiliens i Sverige: styrning, sociala nätverk och lärande utlyser Mittuniversitetet en doktorandtjänst i sociologi. Projektets tre empiriska studieområden är klimatanpassning och konsekvenser, immigration och flyktingskap samt terrorism och våldsbejakande extremism. Doktorandtjänsten är primärt inriktad mot flyktingskap.

Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och genomförs i samarbete med Karlstads universitet och Försvarshögskolan i Stockholm. Ytterligare en doktorandtjänst omfattas, i risk- och miljöstudier, vilken är lokaliserad vid Karlstads universitet (www.kau.se). Tjänsterna ingår i samma projekt men måste sökas separat eftersom de tillhör olika lärosäten. Mer information om projektet finns på miun.se/rcr/RISE.

Arbetsuppgifter: Forskarstudier (80%) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20%) under fem år.

Behörighet: För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att den sökande har allmän behörighet (examen på avancerad nivå) och särskild behörighet. Det sistnämnda förtydligas av kravet att sökande inom grundutbildningen har fullgjort 90 högskolepoäng i sociologi eller närliggande ämne och i det sammanhanget författat en uppsats om minst 15 hp, samt minst en magisterexamen i sociologi eller närliggande ämne. Mittuniversitetet har ambitionen att främja jämställdhet – i sin verksamhet behöver universitetet både kvinnors och mäns erfarenheter.

Bedömningsgrund: Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i C- och magister-/masteruppsatser och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Dokumenterad erfarenhet av sociologi med inriktning mot risk- och krisforskning, samhällsresiliens eller immigration och flyktingskap utgör en särskild merit. Ansökan bör också åtföljas av en projektskiss på max 5 A4-sidor, som ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men skall peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid under fem år. Tillträde 1 januari 2018 eller enligt överenskommelse.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Anställningsort: Östersund

För mer information om anställningen/upplysningar: Ämnesföreträdare professor Roine Johansson, 010-142 81 53; roine.johansson@miun.se eller projektledare Jörgen Sparf, 010-142 82 76; jorgen.sparf@miun.se.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer. Ansökan ska vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2017-11-05.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt ök
 • Löneform
  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/1956
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST/TCO, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-10-05
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet