Doktorand i datateknik med inriktning trådlös kommunikation(2)

Spara favorit

Institutionen för informationssystem och teknologi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Kommande 5G (och nästa generations) radiotillgänglighetsteknik kommer att förbättra dagens trådlösa kommunikationsmöjligheter till stöd för sakernas Internet (IoT), inklusive tidskritiska applikationer som kontroll av reglerloopar inom industriell automation samt kommunikation mellan fordon och fordon. Tillämpningar som sluten slingstyrning mellan sensorer och manöverdon i tillverkningen kräver deterministiska isokrona realtidstransmissioner med stränga krav på fördröjning i storleksordningen ~ 0,1 ms vid en 10^9-tillförlitningsnivå. I en första fas av projektet kommer kandidaten att vara inblandad i design av det fysiska lagret av kommande trådlösa system, inklusive korta och robusta överföringar, snabbare återsändningar och frekvensdiversitetsmekanismer. Denna fas är avsedd att "sätta scenen" för en andra fas, som kommer att inriktas på samdesign av fysiska och medium access lagret för att uppfylla tillförlitliga latensbegränsningar. Interferens från närliggande radioceller är en viktig begränsningsfaktor mot pålitlig kommunikation. Därför kommer studien av interferensundertrycknings- och begränsningstekniker vara en viktig del av tidigare nämnda studiepunkter. 

Denna forskning ska bedrivas i nära samarbete med industripartner.

Arbetsuppgifter: Egen forskarutbildning innefattande forskning (80 %) samt undervisning och administrativt arbete (20 %).

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. Tidigare erfarenhet från arbete med trådlös kommunikation, signalbehandling, informationsteori, tillämpad matematik och programmering ses som en fördel. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen.

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Enligt överenskommelse, företrädesvis september/oktober 2019

Information om anställningen lämnas av Prof. Mikael Gidlund, Epost: mikael.gidlund@miun.se, eller Patrik Österberg, Prefekt, Tel. 010-142 86 14. Epost: patrik.österberg@miun.se 

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas. Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 16 Juni 2019.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2019/923
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2019-05-14
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet