Sjuklön

Spara favorit 12 sep september 2019

De första 14 dagarna i en sjukperiod kallas sjuklöneperiod och då erhåller du sjuklön av arbetsgivaren. Från den 15:e dagen utgår sjukpenning, vilken utbetalas av försäkringskassan.

Sjukavdragen beräknas enligt följande:

Lönedelar upp till basbeloppstaket:
Insjuknandedagen: Karensavdrag - ingen ersättning
Dag 2-14: Sjukavdrag 20 % av lönen
Dag 15-364: Sjukavdrag 90 % av lönen
Dag 365 -: 100 % sjukavdrag

Lönedelar över basbeloppstaket:
Insjuknandedagen: Karensavdrag - ingen ersättning
Dag 2-14: Sjukavdrag 20 % av lönen
Dag 15-354: 12,4 % sjukavdrag på lönedelar över bb-taket
Dag 365 -: 27,25 % sjukavdrag på lönedelar över bb-taket

Om arbetstagaren är frånvarande endast en del av karensdagen skall sjukavdrag göras enligt följande:

högst 25 % av arbetstiden - 25 % avdrag
mer än 25 % men högst 50 % - 50 % avdrag
mer än 50 % men högst 75 % - 75 % avdrag
mer än 75 % - 100 % avdrag

Återinsjuknande

Om en ny sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det en tidigare sjukperiod avslutats, betraktas den enligt AFL som en fort­sättning på den tidigare sjukperioden när det gäller karensdag, ersättningens storlek och sjuklöneperiodens längd.

Om arbetstagaren under de senaste 12 månaderna haft 10 karens­dagar görs enligt SjlL, vid nästkommande sjukperiod, sjukavdrag för den första sjukfrånvarodagen med 20 procent på samma sätt som gäller för resten av sjuklöneperioden.