Facklig förtroendemannatid

Spara favorit 17 sep september 2019

Den fackliga verksamhet som faller under lagen är den verksamhet som den fackliga organisationen bedriver när de företräder sina medlemmar i förhållande till arbetsgivaren

Ledighetens omfattning och förläggning är avtalat mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen.

Den fackliga verksamhet som faller under lagen är den verksamhet som den fackliga organisationen bedriver när de företräder sina medlemmar i förhållande till arbetsgivaren. Sådana uppgifter är förhandlingar med arbetsgivaren om löner och anställningsvillkor, information och rådgivning till medlemmar om deras rättighet och skyldigheter enligt lagar och avtal.

Vid ledighet, som avser den fackliga verksamheten på förtroendemannens egen arbetsplats, gäller bibehållna avlöningsförmåner dvs att lönen skall utgå.

Enligt Villkorsavtalet kan arbetsgivaren medge facklig förtroendeman ledighet med bibehållen lön under högst tio arbetsdagar för fackligt förtroendemannauppdrag utöver vad som regleras i lagen. 

Läs mer i lokalt avtal om facklig förtroendemannatid.