Sjuk, förkyld

Semester, sjuk och annan ledighet

Spara favorit 20 nov november 2019

Här kan du läsa mer om lagstadgade frånvaro orsaker som semester, sjukfrånvaro, tjänstledighet, föräldraledighet, tillfällig föräldrapenning och facklig förtroendemannatid.

Tjänstledighet

Tjänstledighet kan erhållas av många olika skäl. Vissa ledigheter är reglerade i lag eller annan förordning, t ex tjänstledighetsförordningen. Andra ledigheter så som ledighet i samband med flyttning, begravning m m regleras i Villkorsavtalet

Semester

Som statligt anställd har du rätt till betald semester redan första året du är anställd. För att få full betald semester måste du vara anställd hela året.

Sjukfrånvaro

Här hittar du information om hur du gör vid sjukfrånvaro och information om företagshälsovård. Här finns också riktlinjer för rehabilitering.

Föräldraledighet

Som förälder har du rätt till följande ersättning i samband med föräldraledighet: graviditetspenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Ersättningen är semesterlönegrundande. Det gäller dock inte för lägstanivådagar.

Tillfällig föräldrapenning

När du behöver vara ledig för att ditt barn är sjukt får du ersättning från Försäkringskassan, tillfällig föräldrapenning.

Facklig förtroendemannatid

Den fackliga verksamhet som faller under lagen är den verksamhet som den fackliga organisationen bedriver när de företräder sina medlemmar i förhållande till arbetsgivaren